Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Uncategorized

Y Gangen Digidol // Coleg Cymraeg goes digital

1 October 2014

CCC.jpgGawsom ni llond ystafell heddiw yn cyfarfod cyntaf Pwyllgor Cangen Caerdydd y Coleg Cymraeg. Braf oedd cyfarfod a chroesawu staff a myfyrwyr newydd a cael diweddariad am yr hyn sydd ar y gweill tymor hyn.

Un datblygiad pwysig yw safle we newydd y Coleg. Gwych yw gweld yr holl wybodaeth am y Coleg a’r Gangen yn cael ei gyflwyno yn eglur a deiniadol. Mae’r fideo bach ma’ sydd ar prif dudalen y safle am fywyd Cymraeg y Brifysgol yn un da hefyd- cafodd ei saethu ar gyfer lansiad Cynllyn Iaith y Brifysgol a mae Dr Lloyd Evans (oedd yn fyfyriwr blwyddyn ola’ blwyddyn diwetha’) yn son pam mae’r Gymraeg yn bwysig iddo fel meddyg.

Edrych ymlaen rwan i ddilyn fyny gyda rhai o’r sgyrsiau ac awgrymiadau cafwyd yn y cyfarfod, ac i weld beth fydd canlyniad galw ein Cadeirydd, Dr Jeremy Evas, am awgrymiadau am nod y Gangen yn ystod 2014-2015. Yn sicr yn fforwm holl pwysig i rannu syniadau ac arfer da am ddarpariaeth Cymraeg ac mae anogaeth i unrhyw un sydd a diddordeb i ymuno- bydda’n staff neu fyfyriwr.

Great to see standing room only today at the first meeting of the new academic year of the Cardiff University Branch of the Coleg Cymraeg and to meet and welcome new staff and students joining us this academic year.

We had updates on what’s coming up this academic year; one important development is the Branch’s new website. This comprehensively presents all the information about the work of the Coleg Cymraeg and the Branch at the University, and is nicely complemented by the short video on the main page of the site, shot originally for the University’s Welsh Language Scheme launch. What’s even better is that it includes a few words by Dr Lloyd Evans ( a final year medic last year ) who mentions why Welsh is important to him as a doctor.

Looking forward now to follow up with some of the conversations and suggestions made at the meeting, and to find out what they results will be of the call by Dr Jeremy Evas (our new Chairman) for suggestions about the aims of the Branch during 2014-2015. Certainly this is a critical forum to share ideas and good practice for provision of Welsh at the University and there is strong encouragement to join for both staff and students.


Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *