Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Uncategorized

Y 6 mis cyntaf… The first 6 months…

14 April 2014

SpyglassAmser maith yn nol, ar ôl eisiau bod yn filfeddyg (rhy waedlyd), ac yna’n llyfrgellydd (rhy dawel), meddyliais am sbel mae newyddiaduriaeth oedd y swydd i mi. Digon rhyfedd doedd ‘Rheolwr Prosiect’ ddim ar fy rhestr fer, ond digwydd bod, rydw i wedi teimlo ar adegau fel rhywun yn ffres oddi ar Fleet Street yn y misoedd diwetha’.

Roedd fy nisgrifiad swydd yn un eang o’r cychwyn (gyda 23 o dargedau yn y flwyddyn gyntaf!), ond yn y bôn, archwilio ydw i ar hyn o bryd i weld sut i ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar y cwrs meddygaeth yng Nghaerdydd. Mae hyn wedi golygu siarad gyda chymaint o bobl a phosib i ddeall beth yw’r anghenion, gofidion a blaenoriaethau ar gyfer yr holl bartneriaid gwahanol sydd ynghlwm a hyn.

Er canlyniad, mae rhai pethau annisgwyl wedi codi i ychwanegu dimensiwn hyd yn oed mwy diddorol i’r gwaith. Mae’r gwaith craidd wedi ehangu i edrych ar argraff darpar fyfyrwyr (ac yn enwedig rhai o Gymru) o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, ac rwyf hefyd yn rhan o dîm sydd yn datblygu dealltwriaeth ein myfyrwyr oll o’r cyd-destun Cymreig/Cymraeg y maent yn astudio a hyfforddi ynddi.

Felly ymlaen gyda’r ymchwiliad a’r trafodaethau er mwyn llunio blaenoraethau ar gyfer 2014-2015! Cofiwch rannu eich sylwadau!

Once upon a time, having nixed the childhood dreams of becoming a vet (too bloody) and librarian (books, yes; silence, no) journalism was my top career choice. Surprisingly, ‘Project Manager’ was never high on my ambition list but I have to say that at times since I started this role, I’ve felt like a bit of a news hound running round speaking to people with my notepad and pen, with endless questions. This first year boils down to a thorough assessment of the opportunities available to increase the Welsh medium provision within medical education at Cardiff and my powers of investigation have therefore come in very handy to understand the full scope, priorities and concerns from different viewpoints.

As a consequence, the role has widened into something even more interesting. For example, I now find myself involved in the exploration of the impression of Cardiff University School of Medicine to prospective students (especially from Wales) and sitting on a group looking at how we ensure that all our medical students fully develop an understanding of the Welsh context in which they live, study and train.

The clear priorities for 2014-2015 are emerging and I look forward to your ideas, comments and suggestions as I share them over the coming weeks.

Hwyl

Sara

 


Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *