Healthcare Sciences

Cinio Mawr Cymraeg // Big Welsh Lunch

Posted on 3 October 2014 by Sara Whittam

Mae llawer o staff a myfyrwyr ar Gampws y Mynydd Bychan wedi datgan diddordeb mewn dysgu Cymraeg. Mae staff yn gallu mynychu gwersi drwy Ganolfan Cymraeg i Oedolion, a myfyrwyr drwy’r Ysgol Gymraeg ond ar hyn o bryd does dim darpariaeth yma ar y Campws. Rydw i a staff y Coleg Cymraeg o’r Ysgol Gwyddorau
Read more