Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Uncategorized

SSC Blwyddyn 2 // Year 2 SSCs

19 February 2015

Gwych oedd gweld myfyrwyr blwyddyn 2 bore ma yn cyflwyno eu posteri ar gyfer eu prosiectau dewisiol fel rhan o Gynhadledd ‘Rhannu Profiadau Ysbrydoledig’ Blwyddyn 2 a 5.  Mae’n gynhadledd newydd i ddod a myfyrwyr o’r ddwy flwyddyn at eu gilydd i rannu eu dysgu hyd yn hyn.

IMG_20150219_103808
Anisley a Georgina gyda eu poster ynglyn a Gyrfaoedd Meddygol yng Nghymru // Ainsley and Georgina with their Medical Careers in Wales poster

Roedd myfyrwyr blwyddyn 2 yn cyflwyno eu gwaith o’r prosiectau a gynhalwyd yn mis Tachwedd.

Roedd 2 brosiect dwyieithog yn rhedeg ochr wrth ochr- un mewn partneriaeth gyda Uned Polisi Iaith Llywodraeth Cymru ar strategaeth ‘Mwy na Geiriau’, ac un ar y cyd gyda Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Caerdydd ar themau ‘Gyrfaoedd Meddygol yng Nghymru’.

 

Catrin ac Aneel wedi dadansoddi polisi Llywodraeth Cymru 'Mwy na Geiriau' // Catrin and Aneel having worked on a prosiect examining the Welsh Government's Policy 'More than Just Words'
Catrin ac Aneel wedi dadansoddi polisi Llywodraeth Cymru ‘Mwy na Geiriau’ // Catrin and Aneel having worked on a prosiect examining the Welsh Government’s Policy ‘More than Just Words’

Cafwyd wythnos difyr iawn gyda’r myfyrwyr yn cael cyfle i ystyried trosi polisi mewn i realiti ac yn cael cyfleoedd i siarad gyda meddygon ynglyn a’u gyrfaoedd. Cafodd defnydd yr Iaith Gymraeg mewn meddygaeth ei drafod a’r myfyrwyr i gyd yn cytuno fod angen mwy o ymwybyddiaeth iaith ar bob lefel o hyfforddiant meddygol.

Diolch i bawb am eu gwaith caled! Fydd y prosiectau yn cael eu hailadrodd yn mis Mawrth 2015 gyda mwy o fyfyrwyr brwdfrydig blwyddyn 2!

 

 

 

Brilliant to see year 2 students presenting their posters this morning for their Student Selected Component (SSC) projects as part of the Year 2 and 5 Integrated Conference ‘ Sharing Inspirational Experiences ‘. This inaugural conference has brought students from both years together to share their learning.
Ben a Svetlana gyda eu poster am Yrfaoedd Meddygol yng Nghymru // Ben and Svetlana present their poster on Medical Careers in Wales
Ben a Svetlana gyda eu poster am Yrfaoedd Meddygol yng Nghymru // Ben and Svetlana present their poster on Medical Careers in Wales

 

The year 2 students were presenting a summary of their projects which took place over a week in November 2014. 2 bilingual projects ran side by side- one in partnership with the Welsh Government’s Language Policy Unit examining the ‘ More than Just Words ‘ strategy, and one in conjunction with Cardiff University Careers Service on theme of  ‘ Medical Careers in Wales’

Ffyon a Mared yn cyflwyno eu poster am strategaeth 'Mwy na Geiriau' // Ffyon and Mared presenting their poster on the 'More than Just Words' policy.
Ffyon a Mared yn cyflwyno eu poster am strategaeth ‘Mwy na Geiriau’ // Ffyon and Mared presenting their poster on the ‘More than Just Words’ policy.

 

During a very enjoyable week, the students had the opportunity to consider the reality of instigating policy, and recruitment problems in Wales. They had the opportunity to interview doctors about their careers and Welsh Language use in medicine was discussed. The students all agreed that we need more language awareness at all levels of medical training.

Thanks to all for their hard work! The projects will repeat again in March 2015 with more enthusiastic Year 2 students!

IMG_20150219_102141 IMG_20150219_101506 IMG_20150219_101511 IMG_20150219_101500


Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *