Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

DigwyddiadEvent

‘Cyfle nid baich yw’r Iaith’ / ‘Welsh is an opportunity not a burden’

4 June 2014

Y geiriau sydd wedi aros gyda mi ers lansiad Cynllun Iaith Gymraeg Prifysgol Caerdydd dydd Mawrth. Cerith Jones oedd yn ein cyfarch yn ei araith ola’ fel y Swyddog Myfyrwyr Cymraeg yr Undeb, a fydd angen cadw ei eiriau mewn cof wrth weithio ar y sialens o sicrhau fod y Cynllun yn cael ei wireddu.

Calonogol oedd y digwyddiad o’r croeso cyntaf gan Dr Hefin Jones, un sydd wedi bod yn cynnig addysg feddygol yn y Gymraeg ers amser wrth gwrs. Soniwyd Dr Jeremy Evas am y datblygiadau technolegol cyffroes fydd yn trawsnewid ein gallu i gyfieithu (hwre!), ac roedd Cadeirydd Cangen y Coleg Cymraeg, Dr Angharad Naylor yn frwd yn ei ddisgrifiad o sut mae Cangen y Brifysgol yn ffynnu.

Disgrifiwyd y lansiad gan Colin Reardon, ein Is-Ganghellor , fel ‘carreg filltir cyffroes’ ar y daith i gyflawni ‘rhwymedigaeth foesol’ y Brifysgol i gynnig darpariaeth a naws dwyieithog, nid yn unig y 1,500 o fyfyrwyr rhugl yn y Gymraeg, a 1,500 o siaradwyr ail-iaith yn ein plith, ond ar draws y sefydliad i gyd.

Fe fyddwn ni fel Ysgol Feddygol wrth gwrs yn edrych ymlaen at gyfrannu at nod y Cynllun Iaith- ac fel mae Lloyd Evans, myfyriwr meddygol nawr yn ei flwyddyn olaf, yn honni yn y fideo hwn– mae datblygu iaith yn holl bwysig i’r meddygon sydd yn ystyried aros yng Nghymru a gweithio mewn cymunedau dwyieithog.

Lansiad Cynllun Iaith/ Welsh Language Scheme LaunchI came away from the launch of the Cardiff University Welsh Language Scheme this week feeling that there was a real sense of purpose and momentum around the development of the Welsh language at the University. The Vice-Chancellor’s enthusiasm in describing our ‘moral obligaion’ in developing bilingualism at the instution was reflected by all the speakers, by especially by Cerith Jones in his last speech as the Student’s Union’s Welsh Officer. He reminded us that, far from seeing the Welsh language as something we ‘should’ be promoting (perhaps for legislation’s or history’s sake?), it is a fantastic opportunity.

Of course, Lloyd Evans, a 5th Year Medic, explains exactly why in this video (subtitles on the way I’ve been assured!), stating that when working in Welsh communities his bilingualism will enhance his patient and colleague relationships.

Also good to hear about the long awaited technological advances for Welsh-English-Welsh translation by Dr Jeremy Evas. The growth in membership and activity of the Coleg Cymraeg’s Cardiff Branch, as mentioned by the Chair, Dr Angharad Naylor, clearly demonstrating how the Welsh speaking community at Cardiff University is developing.

At the School of Medicine, 10% of the students have noted that they are either fluent or have some Welsh language skills and they form 5% of the 3,000 students across the student body who can say the same. We, of course,look forward to contributing to the University’s ambitious plans to develop bilingualism.


Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *