Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Uncategorized

Galw gan Myfyrwyr/ Student Voices

17 April 2014
Myfyrwyr Cymraeg yn sefyll dros eu hiaith/ Welsh speaking Cardiff Medics shouting about their experiences
“Myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn dweud eu dweud/ Welsh speaking Cardiff Medics shouting about their experiences”

Un o’r rhesymau pam rydw i mewn swydd yw bod myfyrwyr cyfrwng Cymraeg wedi dweud eu dweud nôl yn 2011. Atebodd 93 myfyriwr, sef 85% o fyfyrwyr Cymraeg rhugl, holiadur byr ynglŷn â darpariaeth Cymraeg. Dywedodd:

  • 87% eu bod eisiau mwy o SSCs yn y Gymraeg
  • 88% eu bod eisiau modiwlau Sgiliau Cyfathrebu yn y Gymraeg
  • 84% eu bod eisiau sesiynau Sgiliau Clinigol yn y Gymraeg

Mae’n ddiddorol nodi fod 100% o fyfyrwyr blwyddyn 5 (19 myfyriwr) wedi ateb yn gadarnhaol ar gyfer pob opsiwn gan eu bod wedi cael profiad o sefyllfaoedd clinigol dwyieithog. O ganlyniad, roedden nhw’n gwerthfawrogi byddai darpariaeth Cymraeg wedi bod o ddefnydd.

Mae’r stats yn dweud y cyfan, ond beth oedd hyd yn oed yn fwy diddorol oedd sylwadau y myfyrwyr; mae crynodeb isod. Mae’n glir fod ein myfyrwyr yn gweld angen mwy o ddarpariaeth Cymraeg er mwyn cynnig gwell gwasanaeth i’r claf ac er mwyn cynnig gwasanaeth cyfartal.

Byddwn yn parhau gyda’r gwaith holiadura yn yr wythnosa’ nesa’ er mwyn casglu barn cyfoes ein myfyrwyr cyfredol. Y gobaith yw cael barn myfyrwyr ni i gyd, nid dim ond y siaradwyr Cymraeg.

Rhai o Ddyfyniadau'r Myfyrwyr--Selection of Student Comments

One of the reasons why I am in post is the positive response given by Welsh speaking Cardiff Medics who were asked their opinion about developing Welsh medium medical education in a questionnaire in 2011. 

93 students (85% of all fluent students) in all years responded:

  • 87% wanted more SSCs in Welsh
  • 88% wanted Communication Skills through the medium of Welsh
  • 84% wanted to undertake Welsh medium clinical skills modules.

Interestingly, 100% of year 5 respondents (19 students) said they would appreciate the opportunities for all 3 options, clearly having  experienced Welsh medium clinical settings and recognising that further Welsh language input would have been beneficial.

The student voice is clear, and some of the quotes from the free text spaces in the questionnaire (click below to see a selection) illustrate the strong feeling which illustrate that they feel this enhance bilingual education would help them develop better patient relationships and offer an equal service. We will launch a follow on questionnaire in the next few weeks to gain a snapshot of our current students’  impression.

Cliciwch i wneud yn fwy/ Click to enlarge

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *