Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 images

Ariennir y prosiect pum mlynedd hyn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn rhan o’r Cynllun Staffio Academaidd.

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mwy am waith y Coleg: http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/

This 5 year project is funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol as part of their Academic Staffing Scheme.

The Coleg Cymraeg Cenedlaethol works with universities across Wales to develop Welsh language medium opportunities for students. It funds Welsh medium lecturers and offers undergraduate and postgraduate scholarships for students to study higher education courses through the medium of Welsh.

More about the Coleg’s work: http://www.colegcymraeg.ac.uk/en/