Day: October 1, 2014

Y Gangen Digidol // Coleg Cymraeg goes digital

Posted on 1 October 2014 by Sara Whittam

Gawsom ni llond ystafell heddiw yn cyfarfod cyntaf Pwyllgor Cangen Caerdydd y Coleg Cymraeg. Braf oedd cyfarfod a chroesawu staff a myfyrwyr newydd a cael diweddariad am yr hyn sydd ar y gweill tymor hyn. Un datblygiad pwysig yw safle we newydd y Coleg. Gwych yw gweld yr holl wybodaeth am y Coleg a’r Gangen
Read more