Day: September 29, 2014


Iaith Gofal mewn Ap // Caring in Welsh App

Posted on 29 September 2014 by Sara Whittam

Wrth gyfarfod gyda llawer o myfyrwyr wythnos diwetha’ yn Ffair y Glas,  cefais gyfle i drafod gyda myfyrwyr di-Gymraeg ynglyn a sut i ddatblygu tipyn bach o Gymraeg bob dydd. Roeddwn yn egluro fod llawer o’n myfyrwyr ni yn darganfod ei bod hi yn ddefnyddiol iawn i gael ambell air o Gymraeg a fod cleifion
Read more