Uncategorized

Holi barn! / Opinion please!

Holiadur2Galw pob myfyriwr meddygaeth sydd angen 5 munud o seibiant o’u gwaith llawer fwy pwysig, i ddatgan eu barn am eu profiad o astudio yng Nghymru ac o ddefnyddio’r Gymraeg.

Rydw i eisoes wedi siarad sawl un ohonoch, ac yn hynod ddiolchgar. Mae eich barn hyd yn hyn wedi datblygu syniadau a chyfeiriad y prosiect. Hefyd, fel fy mod wedi sôn, difyr a dylanwadol iawn oedd canlyniadau holiadur i holl fyfyrwyr Cymraeg yn 2011.

Felly cyfle i ddweud eich dweud! Ni ddylid cymryd mwy na 5 munud – a da chi, byddwch yn hyderus yn rhannu eich profiadau. Bydd yn dystiolaeth i sicrhau ein bod ar drywydd cywir. A cofiwch- os oes diddordeb mewn siarad gyda mi mewn mwy o fanylder (dros goffi wrth gwrs)- cysylltwch!

Holiadur2

Help please! The Cardiff Medics I have met so far since starting have not been shy in giving me their opinion! Their comments and suggestions have gone a long way to shape the direction of this project so far. What’s more, the survey of Welsh speaking students in 2011 was very influential and has prompted this follow-up 5 minute questionnaire for all Cardiff medics about studying in Wales, and the Welsh language.

No bribes or incentives I’m afraid other than the satisfaction of having spent a productive 5 minutes making your mark. However, if you feel inspired by the questionnaire to get in touch and give 10 minutes of your time so I can grill you* for more detail on your thoughts, there’ll be a coffee in it for you.

*Not as painful as it sounds.

DIOLCH!!!!

Comments

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *