Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Month: April 2014

Darn bach o Jigso / The Bigger Picture

Posted on 17 April 2014 by Sara Whittam

Poster a chafodd ei chyflwyno yng Nghynhadledd Cwricilwm, Mawrth 2014/ Poster presented at Curriculum Conference, March 2014 Mae'r prosiect yma i gyd am gydweithio ac mae yna deimlad cryf ei fod yn rhan […]

Galw gan Myfyrwyr/ Student Voices

Posted on 17 April 2014 by Sara Whittam

"Myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn dweud eu dweud/ Welsh speaking Cardiff Medics shouting about their experiences" Un o'r rhesymau pam rydw i mewn swydd yw bod myfyrwyr cyfrwng Cymraeg wedi […]

Pawb a’i Farn/ Different perspectives

Posted on 17 April 2014 by Sara Whittam

Map o bawb sydd o ddiddordeb i'r prosiect Un o'r rhesymau fod y prosiect hwn yn un mor ddiddorol yw oherwydd ei fod yn golygu gweithio gyda nifer fawr o […]

Y 6 mis cyntaf… The first 6 months…

Posted on 14 April 2014 by Sara Whittam

Amser maith yn nol, ar ôl eisiau bod yn filfeddyg (rhy waedlyd), ac yna'n llyfrgellydd (rhy dawel), meddyliais am sbel mae newyddiaduriaeth oedd y swydd i mi. Digon rhyfedd doedd […]

Croeso!

Posted on 14 April 2014 by Sara Whittam

Wel, mae 6 mis wedi hedfan ers i mi gychwyn  yn y swydd ma' ac yn hen bryd i mi rannu datblygiadau diddordol yn natblygiad addysg feddygol cyfrwng Cymraeg! Rydw i wedi cael […]