Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Uncategorized

Gwersi Gwyddelig // Irish Lessons

9 June 2014

31cd47b84925cfa3af418048cab5381aWrth baratoi i siarad yng Nghynhadledd Ryngwladol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mis nesa’, roeddwn yn falch iawn i weld fod cydweithiwr o Brifysgol Galway hefyd yn trafod eu datblygiadau nhw o addysg feddygol mewn iaith leiafrifol. Mae Dr Dorothy Ní Uigín, wedi datblygu modiwl i drin a thrafod gofal ieithyddol sensitif i gleifion sydd yn siarad Gaeleg.

Roeddwn ar y ffon yn syth i gael gwybod mwy wrth gwrs! Gaeleg yw arbenigaeth Dr Ní Uigín, ac fe ddatblygwyd y cwrs ar awgrym meddyg sy’n dysgu ar y cwrs meddygaeth yng Ngalway. Wyddai’r meddyg fod Gwyddelig y myfyrwyr meddygol yn academaidd gywir, ond bod angen rhywbeth i hybu ymwybyddiaeth a hyder i defnyddio iaith i ofalu am gleifion o ddydd i ddydd.

Mae myfyrwyr yn Galway nawr yn gallu dewis i wella’r Gwyddelig pwrpasol hyn drwy gyfres o weithdai ymarferol yn trin a thrafod iaith y cleifion a’u teuluoedd. Mae profiad yn y gymuned yn rhan o’r cwrs ac maent yn gwario penwythnos mewn cartref i’r henoed i ddefnyddio’r iaith gyda’r trigolion a staff. Yn ôl eu hadroddiadau ar ddiwedd y modiwl, y profiad hwn sydd yn creu yr argraff fwyaf arnynt. Mae hyn yn cydfynd gyda phrofiad myfyrwyr meddygol Caerdydd gan eu bod yn adrodd mae ar leoliad maent wirioneddol yn gwerthfawrogi effaith defnydd iaith ar berthynas gyda’r claf.

Fel mae hi’n digwydd, mae’r Ysgol Meddygaeth mewn trafodaethau i greu cysylltiad ERASMUS gyda Phrifysgol Galway. Fydd yn ddiddorol os gallwn wneud cysylltiad hefyd yn dysgu’r myfyrwyr o ran meddygaeth mewn ieithoedd lleiafrifol.

Fyddai’n edrych ymlaen at gyfarfod Dorothy mis nesa yn y Gynhadledd a pharhau gyda’r trafodaethau!

Whilst I was preparing a presentation for the Coleg Cymraeg’s International Conference, I was delighted to see that a colleague from the University of Galway is presenting at the same seminar discussing their ‘Language of Medicine’ module. Dr Dorothy Ní Uigín, has developed a module to explore how to deliver linguistically sensitive care to native Irish speakers.

Over the phone, Dorothy kindly shared her experience with me of establishing a module exploring medicine in minority language context. The module had been developed at the suggestion of a clinician who had identified that there was a real need for students to get to grips with the day to day language of care in Irish Gaelic. The students’ naturally high academic standard of Gaelic did not necessarily translate into confidence to use Irish with patients.

Students in their second year can now choose to take this very practical module in which they discuss the practicalities of conversing with patients in this minority language. They spend a weekend in a nursing home, and it is this experience of conversing with elderly native Irish speakers that really creates an impact according to their reflective accounts. This impact of practical experience mirrors the Cardiff student experience on placement, as they feedback that it is in the clinical setting that they see the  difference in patient relationship building when using their Welsh., 

As it happens, the School of Medicine is currently in talks to create a ERASMUS exchange with the University of Galway, and it will be interesting to see if we could link in terms of minority language medical education.

In the meantime, I look forward to meeting Dorothy in person at next month’s conference and continue learning from her experience!

 

Photo credit: edwinmurphy.com


Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *