Latest posts

Two female students and a male student in a clinical setting.

Uncategorized

Cam ymlaen i addysg meddygol Cymraeg/ Step forward for Welsh medium medical education

Posted on 7 April 2015 by Sara Whittam

Dros ben llestri o hapus i weld bod ein swydd newydd – Darlithiwr Clinigol yn yr Ysgol Meddygaeth – yn cael ei hysbysebu gyda’r swyddi eraill yn y maes iechyd sydd wedi eu hariannu gan y Coleg Cymraeg! Ar ôl adborth gan y myfyrwyr, rydym yn chwilio am feddyg i hwyluso dysgu ar sail achosion
Read more


Uncategorized

SSC Blwyddyn 2 // Year 2 SSCs

Posted on 19 February 2015 by Sara Whittam

Gwych oedd gweld myfyrwyr blwyddyn 2 bore ma yn cyflwyno eu posteri ar gyfer eu prosiectau dewisiol fel rhan o Gynhadledd ‘Rhannu Profiadau Ysbrydoledig’ Blwyddyn 2 a 5.  Mae’n gynhadledd newydd i ddod a myfyrwyr o’r ddwy flwyddyn at eu gilydd i rannu eu dysgu hyd yn hyn. Roedd myfyrwyr blwyddyn 2 yn cyflwyno eu
Read more

Uncategorized

Ysgoloriaethau i Feddygon y Dyfodol // Scholarships for Future Medics

Posted on 11 December 2014 by Sara Whittam

Wel, newyddion da i’w adrodd heddiw! Rydw i’n hapus iawn fydd myfyrwyr o fis Medi ymlaen,  sydd yn dewis astudio Meddygaeth yn y Gymraeg yng Nghaerdydd ac Abertawe yn gallu ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Fydd y myfyrwyr hyn yn astudio o leiaf 1/3 o’r cwrs yn y Gymraeg yn cynnwys
Read more

Digwyddiad, Dysgu Cymraeg, Event, Learning Welsh

Cinio Mawr Cymraeg // Big Welsh Lunch

Posted on 3 October 2014 by Sara Whittam

Mae llawer o staff a myfyrwyr ar Gampws y Mynydd Bychan wedi datgan diddordeb mewn dysgu Cymraeg. Mae staff yn gallu mynychu gwersi drwy Ganolfan Cymraeg i Oedolion, a myfyrwyr drwy’r Ysgol Gymraeg ond ar hyn o bryd does dim darpariaeth yma ar y Campws. Rydw i a staff y Coleg Cymraeg o’r Ysgol Gwyddorau
Read more