Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.
Addysg Feddygol Cymraeg--Welsh Medium Medical Education

Latest news

Cam ymlaen i addysg meddygol Cymraeg/ Step forward for Welsh medium medical education

Uncategorized

Cam ymlaen i addysg meddygol Cymraeg/ Step forward for Welsh medium medical education

Posted on 7 April 2015 by Sara Whittam

Dros ben llestri o hapus i weld bod ein swydd newydd – Darlithiwr Clinigol yn yr Ysgol Meddygaeth – yn cael ei hysbysebu gyda’r swyddi eraill yn y maes iechyd […]

Uncategorized

SSC Blwyddyn 2 // Year 2 SSCs

Posted on 19 February 2015 by Sara Whittam

Gwych oedd gweld myfyrwyr blwyddyn 2 bore ma yn cyflwyno eu posteri ar gyfer eu prosiectau dewisiol fel rhan o Gynhadledd 'Rhannu Profiadau Ysbrydoledig' Blwyddyn 2 a 5.  Mae'n gynhadledd […]

Uncategorized

Ysgoloriaethau i Feddygon y Dyfodol // Scholarships for Future Medics

Posted on 11 December 2014 by Sara Whittam

Wel, newyddion da i'w adrodd heddiw! Rydw i'n hapus iawn fydd myfyrwyr o fis Medi ymlaen,  sydd yn dewis astudio Meddygaeth yn y Gymraeg yng Nghaerdydd ac Abertawe yn gallu […]

DigwyddiadDysgu CymraegEventLearning Welsh

Cinio Mawr Cymraeg // Big Welsh Lunch

Posted on 3 October 2014 by Sara Whittam

Mae llawer o staff a myfyrwyr ar Gampws y Mynydd Bychan wedi datgan diddordeb mewn dysgu Cymraeg. Mae staff yn gallu mynychu gwersi drwy Ganolfan Cymraeg i Oedolion, a myfyrwyr […]

 

Y Gangen Digidol // Coleg Cymraeg goes digital

Posted on 1 October 2014 by Sara Whittam

Gawsom ni llond ystafell heddiw yn cyfarfod cyntaf Pwyllgor Cangen Caerdydd y Coleg Cymraeg. Braf oedd cyfarfod a chroesawu staff a myfyrwyr newydd a cael diweddariad am yr hyn sydd […]

Ymholi Ysgolion // Asking the Experts

Posted on 30 September 2014 by Sara Whittam

Ymweld gyda Ysgolion// Going back to School Un o amcanion fy swydd i yw ceisio darganfod pam mae’n niferoedd o fyfyrwyr o Gymru sydd yn ymgeisio i Ysgol Meddygaeth Prifysgol […]

Gradd Meddygol yn y Gymraeg?// Welsh Language Medical Degree?

Posted on 29 September 2014 by Sara Whittam

**Bit of a long post! Scroll down for the English version!** Un o'r cwestiynau yr wyf yn cael eu gofyn drwy'r amser pryd dwi’n dweud fy mod yn 'datblygu cyfleoedd […]

Iaith Gofal mewn Ap // Caring in Welsh App

Posted on 29 September 2014 by Sara Whittam

Wrth gyfarfod gyda llawer o myfyrwyr wythnos diwetha' yn Ffair y Glas,  cefais gyfle i drafod gyda myfyrwyr di-Gymraeg ynglyn a sut i ddatblygu tipyn bach o Gymraeg bob dydd. […]

Clwb y Mynydd Bychan

Posted on 26 September 2014 by Sara Whittam

Falch iawn i weld atgyfodiad Clwb y Mynydd Bychan ar gyfer 2014-2015! Mae’r Gymdeithas ar gyfer Myfyrwyr Cyrsiau Iechyd Prifysgol Caerdydd ac yn bwriadu trefnu digwyddiadau i ddod a myfyrwyr […]

Gwersi Gwyddelig // Irish Lessons

Posted on 9 June 2014 by Sara Whittam

Wrth baratoi i siarad yng Nghynhadledd Ryngwladol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mis nesa', roeddwn yn falch iawn i weld fod cydweithiwr o Brifysgol Galway hefyd yn trafod eu datblygiadau nhw […]