Megan Prys

Megan Prys

Hello!, I'm Megan Evans a third year Medical Student.


Postiadau blog diweddaraf

Astudio Meddygaeth; Wythnos y Gymraeg

Posted on 16 Hydref 2020 by Megan Prys

Helo! Megan Prys Evans ydw i, myfyrwraig feddygol yng Nghaerdydd. Dwi newydd ddechrau ar fy nhrydedd flwyddyn ac yn mwynhau bob eiliad ar hyn o bryd. Yn y flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn nid oedd llawer o amlygiad clinigol, oddeutu un diwrnod bob pythefnos. Mae hyn wedi newid yn hollol yn y drydedd flwyddyn gan
Read more