Daniel

Daniel

Dwi'n fyryiwr yn yr ail flwyddyn gyda'm gwreiddiau'n gadarn yng Nghymru. Dwi'n hoff o gerddoriaeth ac mae tipyn o fy amser hamdden yn cwmpasu cerddoriaeth. Dymunaf ddilyn galwedigaeth yn y cyfryngau neu addysg wedi imi gwblau gradd Meistr.

I am a second year student who's roots are firmly planted in Wales. I am a lover of music and much of my past time encompasses music. I aspire to pursue a career in the media or education after completing a Masters degree.


Latest posts

Symud mewn i Dŷ

Posted on 3 December 2019 by Daniel

Ar ôl blwyddyn o fyw mewn Neuadd Breswyl yng Ngogledd Talybont, roeddwn – heb os nac oni bai – yn barod i symud mewn i dŷ ar gyfer fy ail flwyddyn. Felly, dyma ychydig o bwyntiau ynghylch fy mhrofiad i gydag ychydig o gyngor hefyd. Y Broses o Ddewis Pobl Dyma gyfnod sy’n gallu bod
Read more


Profiadau Allygyrsiol Cymreig

Posted on 15 November 2019 by Daniel

Yng Nghaerdydd, ceir yna gyfoeth o brofiadau allgyrsiol Cymreig. Gall y rhain amrywio o brofiadau chwaraeon i brofiadau cerddorol. Rwyf am grybwyll ychydig o’r rhai yr wyf wedi manteisio arnynt, Yn ddiau, fe wnaeth y profiadau hyn ddylanwadu ar fy mhenderfyniad i ddod i Gaerdydd i astudio. Y GymGym Dyma gymdeithas sydd yn cwrdd yn
Read more


10 Peth Gorau i’w gwneud yng Nghaerdydd

Posted on 3 October 2019 by Daniel

Croeso enfawr ichi i Gaerdydd! Dyma ddinas fywiog sy’n llawn pethau i’w gwneud. Ond mae ganddi hefyd elfennau cyfeillgar sydd yn addas i bawb! Dyma restr amrywiol o bethau i’w gwneud yn ystod eich cyfnod yn y ddinas. Ymweld â’r Parciau Ceir, yng Nghaerdydd, lu o barciau hyfryd. Gan amlaf, byddai nifer yn dadlau bod
Read more