Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.
Daniel

Daniel

Dwi'n fyryiwr yn yr ail flwyddyn gyda'm gwreiddiau'n gadarn yng Nghymru. Dwi'n hoff o gerddoriaeth ac mae tipyn o fy amser hamdden yn cwmpasu cerddoriaeth. Dymunaf ddilyn galwedigaeth yn y cyfryngau neu addysg wedi imi gwblau gradd Meistr. I am a second year student who's roots are firmly planted in Wales. I am a lover of music and much of my past time encompasses music. I aspire to pursue a career in the media or education after completing a Masters degree.

Latest posts

Symud mewn i Dŷ

Symud mewn i Dŷ

Posted on 3 December 2019 by Daniel

Ar ôl blwyddyn o fyw mewn Neuadd Breswyl yng Ngogledd Talybont, roeddwn – heb os nac oni bai - yn barod i symud mewn i dŷ ar gyfer fy ail […]

Profiadau Allygyrsiol Cymreig

Profiadau Allygyrsiol Cymreig

Posted on 15 November 2019 by Daniel

Yng Nghaerdydd, ceir yna gyfoeth o brofiadau allgyrsiol Cymreig. Gall y rhain amrywio o brofiadau chwaraeon i brofiadau cerddorol. Rwyf am grybwyll ychydig o’r rhai yr wyf wedi manteisio arnynt, […]

10 Peth Gorau i’w gwneud yng Nghaerdydd

10 Peth Gorau i’w gwneud yng Nghaerdydd

Posted on 3 October 2019 by Daniel

Croeso enfawr ichi i Gaerdydd! Dyma ddinas fywiog sy’n llawn pethau i’w gwneud. Ond mae ganddi hefyd elfennau cyfeillgar sydd yn addas i bawb! Dyma restr amrywiol o bethau i’w […]