Megan Prys Evans

Megan Prys Evans


Latest posts

Astudio Meddygaeth; Wythnos y Gymraeg

Posted on 16 October 2020 by Megan Prys Evans

Helo! Megan Prys Evans ydw i, myfyrwraig feddygol yng Nghaerdydd. Dwi newydd ddechrau ar fy nhrydedd flwyddyn ac yn mwynhau bob eiliad ar hyn o bryd. Yn y flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn nid oedd llawer o amlygiad clinigol, oddeutu un diwrnod bob pythefnos. Mae hyn wedi newid yn hollol yn y drydedd flwyddyn gan
Read more