Day: June 17, 2021

Myfyrio ar ôl Blwyddyn yn Cwblhau Gradd Ymsang

Posted on 17 June 2021 by Shôn

Bydd y rhai ohonoch sydd wedi darllen fy mlogiau eraill yn gwybod fy mod wedi treulio’r flwyddyn academaidd 2020/21 yn cwblhau gradd ymsang mewn Ffarmacoleg. Gradd ychwanegol yw gradd ymsang, fel arfer gradd Baglor mewn Gwyddoniaeth, sy’n cael ei chwblhau rhwng blynyddoedd 3 a 4 neu blynyddoedd 4 a 5 o’r cwrs Meddygaeth yng Nghaerdydd.
Read more