Day: April 13, 2021

Profiad o Addysg Cymysg

Posted on 13 April 2021 by Shôn

Mae COVID-19 wedi gorfodi nifer o newidiadau o fewn cymdeithas a tydi addysg ddim yn eithriad. Rwyf eisioes wedi trafod fy mhrofiadau o addysg wyneb-yn-wyneb yn ystod y tymor cyntaf o’r flwyddyn hon, ond y tymor yma mae’r rhan fwyaf o fy narlithoedd i wedi bod ar-lein. Yn y blog yma, rwyf am amlinellu rhai
Read more