Day: February 16, 2021

Commuting into University

Posted on 16 February 2021 by Zoe

Commuting to University is something a lot of students weigh up when applying to University and is becoming an increasingly more common decision. As a home student, I live around 30 minutes away from Cardiff University, and I’ve commuted throughout my entire degree. When writing my UCAS application I attended numerous University open days, but nothing stood out like Cardiff did. It wasn’t
Read more


Gweithgareddau Allgyrsiol yn yr Ysgol Feddygol

Posted on 16 February 2021 by Shôn

Mae’r rhan fwyaf o ddysgwyr sy’n ymgeisio am le yn yr ysgol feddygol yn gwybod am bwysigrwydd gweithgareddau allgyrsiol: o brofiad gwaith i waith gwirfoddol i chwaraeon a’r celfyddydau. Ond beth am unwaith mae rhywun wedi cael lle? Mae mynd cam ymhellach na’r cwrs yn parhau i fod yn bwysig er mwyn gwneud unigolion yn
Read more