Day: November 15, 2019

Profiadau Allygyrsiol Cymreig

Posted on 15 November 2019 by Daniel

Yng Nghaerdydd, ceir yna gyfoeth o brofiadau allgyrsiol Cymreig. Gall y rhain amrywio o brofiadau chwaraeon i brofiadau cerddorol. Rwyf am grybwyll ychydig o’r rhai yr wyf wedi manteisio arnynt, Yn ddiau, fe wnaeth y profiadau hyn ddylanwadu ar fy mhenderfyniad i ddod i Gaerdydd i astudio. Y GymGym Dyma gymdeithas sydd yn cwrdd yn
Read more


Studying at a Spanish University

Posted on 15 November 2019 by Angharad

Ask any language graduate about the pinnacle of their degree, and the answer will undoubtedly be the infamous Year Abroad.  I still pinch myself every day over the fact that my own Year Abroad has indeed begun, that I can say I now study at the Universidad de Granada. The experience has been so far
Read more