Cymraeg

Hwyl dros y Nadolig Tra’n Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd

Helyntion Crol Dolig

Cyn imi droi rownd, roedd hi’n bump o’r gloch ar brynhawn Iau ola’r tymor ym Mhrifysgol Caerdydd…y traethodau wedi’u cyflwyno, y gwin wedi’i agor ar gerddoriaeth Nadoligaidd yn blastio. Ie, HWRE a HALELIWIA daeth hi’n amser dathlu diwedd y tymor. Pa well ffordd i wneud hynny nag ar grol Gym Gym olaf y flwyddyn hon – sef y Crol Dolig. Mae’n ddelfrydol bod y crol yma ar y nos Iau gan bod llawer iawn ohonom ni (fi yn gynwysedig yn hynny!) yn barod am adref ar y nos Wener pan fo Drink the Bar Dry yr Undeb Myfyrwyr yn cael ei gynnal.

Y drefn ydy i bawb wisgo’n Nadoligaidd gan dyrchu’n Primark (mae siopau mawrion a rhesymol eraill i’w cael yng Nghaerdydd wrth reswm!) am y siwmperi Nadolig gorau. Serch hynny, roedd yr ymdrechion yn amrywio o onesies Sion Corn gyda’r goreuon neu ddarn o dinsel unig gan rai eraill! Chwarae teg i Bwyllgor y Gym Gym, eleni, maent yn ceisio trio hynny y gallant o lefydd newydd i ymweld â nhw ar y Crols. Ddechreuon ni’r noson wlyb ac oer yn y Queen’s Vaults cyn symud ymlaen am ambell goctel yn Missoula ar Heol y Santes Fair i’n cynhesu! I’r enwog Flares cyn gorffen y noson yn Walkabout. Yn ein haros yn yr ardal VIP yn Walkabout oedd ‘snowboard’ ar ryw fath o gastell neidio ! Gallwch ddychmygu’r brwdfrydedd ar ol ambell ddiod i drio aros ymlaen! Yn anorfod, doedd neb yn para llawer mwy na ryw bum eiliad (addo!). Rhaid cyfaddef fy mod i’n teimlo’r ergyd o gael fy nhaflu i ffwrdd am ddyddiau wedi’r crol!

Deuddydd yn Aberystwyth efo’r Coleg Cymraeg

Dim ond cyfle i adael fy ffeils a fy magiau adref ges i, cyn ei bod hi’n amser cychwyn am Aberystwyth! Yn swyddogol, daeth y tymor i ben yng Nghaerdydd ddydd Gwener y 12fed o Ragfyr. Ond, efallai y cofiwch imi son mewn blog blaenorol mod i’n astudio modiwl o’r enw ‘Credoau’r Cymry’ drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Golyga hyn bod cyd-fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor hefyd yn astudio’r modiwl,felly roedd yn gyfle i grynhoi’r holl ddysgu dros y tymor diwethaf a pharatoi ar gyfer y traethodau. Cawsom ddeuddydd o seminarau dwys, noson mewn gwesty yn y dref a phryd o fwyd yn y Llew Du – i gyd am ddim ! Roedd hwn yn brofiad hynod braf ac yn rhywbeth unigryw iawn. Roedd modd trafod syniadau am y pwnc gyda’n cyd-fyfyrwyr a’r darlithydd, y tu hwnt i’r sesiynau ffurfiol, heb deimlo ei bod hi’n amhriodol gwneud hynny. Cafwyd cyfle i ymweld â’r Llyfrgell Genedlaethol yn ogystal ar y dydd Mawrth – y tro cyntaf imi fod yno. Fel a ddywedais yn y blog blaenorol, dyma ddangos addysg Gymraeg yn ein prifysgolion wirioneddol yn ehangu’r profiad- boed hynny drwy gynnig profiadiau dysgu gwahanol, gwahanol grwpiau o gyfoedion i gymdeithasu â nhw neu drwy ymweld â gwahanol sefydliadau a phrifysgolion yn ei sgil. Ges i hefyd gyfle i wneud ychydig o siopa Dolig yn Siop y Llyfrgell Genedlaethol!

Mae’n rhaid imi rannu’r llun Instagram yma wnes i ddal yn y B+B yn Aber. ‘Dydyn nhw’n cwl?! Diolch am drefnu, Coleg Cymraeg!

Bydd rhaid imi awgrymu wrth Brifysgol Caerdydd edrych ar osod y tapiau yma yn y brifysgol! Ymddiheuriadau mai dyma mor ddifyr â mae’r lluniau yn mynd – dwi’n un gwael iawn am dynnu lluniau ar noson allan a mae’n ffon i wedi bod yn wael ar ben hynny! Addewid ar gyfer 2015 – mwy o luniau defnyddiol ichi efallai!

Bwyta. Gweithio. Joio. Gweithio…

Dw i bellach yn ol adref yn mwynhau bwyta- lot! Mae’n braf cael dal fyny hefo ffrindiau nad ydych yn eu gweld yn ystod y tymor yn y brifysgol pan fyddwch adref a chael mynd allan yn yr hen haunts sydd wastad yn brofiad braf (gan fwyaf)! Serch hynny, mae’n boen bod gwaith prifysgol yn parhau heb fawr o drugaredd dros y Dolig. Felly, dros yr wyl rwan bydd rhaid imi gydbwyso traethawd 2,500 o eiriau, 2 arholiad, prawf dosbarth a chyflwyniad – oll ddechrau Ionawr, ynghyd â joio. Bydd digon o fwynhau dros yr wyl hefyd. ‘Dolig Llawen ddarllenwyr! X

 

 

 

Sylwadau

No comments.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *