Day: October 24, 2014

21 (or maybe 19) Questions

Posted on 24 October 2014 by Elli

So, one of Cardiff Uni’s open days is coming up (tomorrow, actually!) and I was thinking about my experiences with the myriad of open days I went to in years 12 and 13. One of the things I can remember very clearly is that I was completely overwhelmed, and- knowing that uni was going to
Read more


Gyrfaoedd fin nos?

Posted on 24 October 2014 by Steffan

Dim ond ar ddamwain y des i ar draws sgwrs a oedd o ddiddordeb arbennig i mi fel myfyriwr Gwleidyddiaeth. Lwcus i mi weld nodyn gan fyfyriwr ychydig mwy cydwybodol na fi yn hysbysu’r digwyddiad ar dudalen Facebook y Gymdeithas Wleidyddiaeth. Rhaid cyfaddef nad oeddwn i wedi cofrestru â Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Caerdydd…yng nghanol holl
Read more