CSconnected – hybu swyddi, creu ffyniant

Posted on 1 Rhagfyr 2021 by Peter Rawlinson

Mae rôl clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf y byd o ran sbarduno twf swyddi, allforion a ffyniant economaidd wedi bod yn ganolbwynt yng Nghynhadledd Flynyddol y CBI. Ymunodd yr Athro Max Munday, Ysgol Busnes Caerdydd, â Chris, Meadows, Cyfarwyddwr CSconnecteda Steve, Whitby, MicroLinki amlinellu cryfder clwstwr y diwydiant yn Ne, Cymru.  Roedd y tri yn siarad
Read more


Cyrraedd Spark: Pennod nesaf Y Lab 

Posted on 29 Tachwedd 2021 by Peter Rawlinson

Y Lab yw labordy arloesedd gwasanaethau cyhoeddus Prifysgol Caerdydd ar gyfer Cymru. Ei ddiben yw cefnogi gwasanaethau cyhoeddus Cymru i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol. Mae’n gwneud hyn drwy gyfuno dulliau ymchwil gwyddorau cymdeithasol â dulliau a meddylfryd arloesol. Ar hyn o bryd mae gwaith Y Lab yn ymwneud â dau faes yn benodol
Read more


Hyfrydwch y Nadolig ym Marchnad Myfyrwyr Cymru

Posted on 22 Tachwedd 2021 by Peter Rawlinson

Os ydych chi’n chwilio am anrheg y Nadolig hwn, beth am bori trwy Farchnad Myfyrwyr Cymru? Pan wnaeth COVID fygwth Nadolig 2020, methwyd cynnal y marchnadoedd myfyrwyr traddodiadol ym mhrifysgolion Cymru. Ond llwyddodd Marchnad Myfyrwyr Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, i gynnig lle ar-lein i fyfyrwyr werthu eu nwyddau. Mae’r platfform yn parhau i dyfu.
Read more


Gwneud gwahaniaeth o’r newydd

Posted on 1 Tachwedd 2021 by Peter Rawlinson

Sut y gall Cymru gyfrannu at garbon ‘sero-net’ erbyn 2050? Mae mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd drwy leihau allyriadau carbon a lleihau ein defnydd ohonyn nhw yn ganolog i Gynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd yn Glasgow yr wythnos hon. Pan fydd RemakerSpace yn agor y gaeaf hwn, bydd yn helpu
Read more


Ymunwch â ni yn ‘uwchlabordy’ newydd cymdeithas

Posted on 27 Hydref 2021 by Peter Rawlinson

Mae canolfan arloesedd unigryw sy’n rhoi syniadau ar waith ar ei ffordd. Mae sbarc | spark wedi cael ei ddisgrifio fel ‘uwchlabordy newydd cymdeithas.’ Mae’n dod ag arbenigwyr ac entrepreneuriaid Prifysgol Caerdydd at ei gilydd i greu cwmnïau deillio, busnesau newydd, prosesau a chynhyrchion newydd. Mae’r adeilad chwe llawr, ar Gampws Arloesedd Caerdydd, bron â’i
Read more


Taclo clefydau gyda gwyddoniaeth arwynebau

Posted on 18 Hydref 2021 by Peter Rawlinson

Gwyddoniaeth arwynebau yw’r astudiaeth o sut mae haenau o atomau’n rhyngweithio ar wyneb deunyddiau. Yn ddiweddar, dyfarnwyd cyllid i arbenigwyr o Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) a fydd yn eu galluogi i gymhwyso eu harbenigedd gwyddoniaeth arwynebau i fecanweithiau moleciwlaidd sy’n sail i glefydau dirywiol pwysig – o osteoarthritis a glawcoma i psoriasis. Dyma’r Athro Philip
Read moreGwneud y mwyaf o ddata yn cynnig manteision busnes

Posted on 4 Hydref 2021 by Peter Rawlinson

Prifysgol Caerdydd yn helpu Virtus Tech i wella eu galluoedd data a sicrhau mwy o fuddion i gleientiaid. Mae’r cwmni, sydd wedi’i leoli ym man cydweithio Tramshed Tech Caerdydd, yn arbenigo mewn creu a chynnal teithiau digidol 360 gradd. Mae’r cyd-sylfaenwyr Robin Davies a George Bellwood yn egluro mwy. “Mae Virtus Tech yn arbenigo mewn
Read more


SETsquared a Chaerdydd i feithrin llwyddiant

Posted on 27 Medi 2021 by Peter Rawlinson

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymuno â SETsquared – deorydd busnesau prifysgol gorau’r byd Bydd y cydweithrediad yn helpu i droi ymchwil, cwmnïau deillio a busnesau newydd yn fusnesau ffyniannus. Yma, mae Simon Bond, Cyfarwyddwr Arloesedd yn SETsquared a Dr David Bembo, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd Caerdydd, yn trafod y bartneriaeth a’i manteision i’r ddwy
Read more