Partneriaethau


Newid i Arloesedd Caerdydd

Posted on 17 Ionawr 2022 by Peter Rawlinson

Mae Prifysgol Caerdydd yn helpu busnesau i ffynnu drwy rannu gwybodaeth academaidd ymarferol. Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yw un o’r ffyrdd gorau i sefydliadau arloesi a thyfu.   Mae’r Partneriaethau yn creu cysylltiad rhwng byd busnes ac ymchwilydd arbenigol a myfyriwr graddedig, gan helpu i drosglwyddo syniadau a sgiliau gwych. Yma, mae Dr David Bembo, Cyfarwyddwr
Read more


Diwylliant arloesi Copner Biotech

Posted on 10 Ionawr 2022 by Peter Rawlinson

Mae cwmni biotechnoleg a sefydlodd Jordan (BSc 2018) ac Alan Copner (BSc 1983) , graddedigion Prifysgol Caerdydd, yn ymchwilio i brosiectau cydweithio newydd ar ôl iddyn nhw gyflwyno patentau newydd. Sefydlodd Jordan Copner Biotech Cyf yn 2020, gyda’r nod o ymchwilio i gynnyrch a gwasanaethau newydd ym marchnad celloedd meithrin 3D yn ogystal â’u datblygu. Dywedodd Jordan
Read more


Oes Newydd ym maes Microsgopeg Electronau yng Nghaerdydd

Posted on 21 Rhagfyr 2021 by Heath Jeffries

Bydd microsgop sydd â’r gallu i ddelweddu’r lleiaf o wrthrychau yn cyrraedd Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) yn ddiweddarach y mis hwn. Bydd ‘Microsgop Trosglwyddo Electronau drwy sganio i gywiro Egwyriannau’ cyntaf Caerdydd (AC-STEM) yn caniatáu i ymchwilwyr Canolfan Ymchwil Drosi newydd y Brifysgol feithrin eu henw da byd-enwog ym maes datblygu catalyddion newydd. Thomas E.
Read more


2021 – Cysylltu, Cydweithio, Creu

Posted on 20 Rhagfyr 2021 by Peter Rawlinson

Mynd rhagddo o hyd fu hanes gwaith Prifysgol Caerdydd yn ystod 2021 gan droi ymchwil yn atebion byd go iawn ar gyfer problemau dybryd cymdeithas. Aethon ni ati i greu timau newydd, gorffen adeiladau, taro ar fargeinion ac ennill gwobrau. Yma, edrychwn yn ôl ar y bobl a’r partneriaethau a oedd yn llywio agenda greadigol
Read more


Cyflawni ar gyfer ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

Posted on 13 Rhagfyr 2021 by Professor Kim Graham

Mae Prifysgol Caerdydd yn sbardun allweddol i economi Cymru. Mae ein gwaith ymchwil rhagorol yn annog cydweithio â busnes, yn hyrwyddo twf economaidd a chreu swyddi, yn gwella canlyniadau lles ac iechyd ac yn ymgysylltu â chymunedau a’u cefnogi.   Mae’r Athro Kim Graham, Rhag Is-Ganghellor, Ymchwil, Arloesedd a Menter yn nodi strategaeth Caerdydd i sbarduno mwy o
Read more


Cwrdd â Tîm sbarc|spark!

Posted on 6 Rhagfyr 2021 by Peter Rawlinson

Mae canolfan arloesedd unigryw sy’n rhoi syniadau ar waith ar ei ffordd. Mae sbarc|spark wedi cael ei ddisgrifio fel ‘uwchlabordy newydd cymdeithas.’ Mae’n dod ag arbenigwyr ac entrepreneuriaid Prifysgol Caerdydd at ei gilydd i greu cwmnïau deillio, busnesau newydd, prosesau a chynhyrchion newydd. Mae’r adeilad chwe llawr, ar Gampws Arloesedd Caerdydd, bron â’i gwblhau. Y
Read more


CSconnected – hybu swyddi, creu ffyniant

Posted on 1 Rhagfyr 2021 by Peter Rawlinson

Mae rôl clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf y byd o ran sbarduno twf swyddi, allforion a ffyniant economaidd wedi bod yn ganolbwynt yng Nghynhadledd Flynyddol y CBI. Ymunodd yr Athro Max Munday, Ysgol Busnes Caerdydd, â Chris, Meadows, Cyfarwyddwr CSconnecteda Steve, Whitby, MicroLinki amlinellu cryfder clwstwr y diwydiant yn Ne, Cymru.  Roedd y tri yn siarad
Read more


Cyrraedd Spark: Pennod nesaf Y Lab 

Posted on 29 Tachwedd 2021 by Peter Rawlinson

Y Lab yw labordy arloesedd gwasanaethau cyhoeddus Prifysgol Caerdydd ar gyfer Cymru. Ei ddiben yw cefnogi gwasanaethau cyhoeddus Cymru i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol. Mae’n gwneud hyn drwy gyfuno dulliau ymchwil gwyddorau cymdeithasol â dulliau a meddylfryd arloesol. Ar hyn o bryd mae gwaith Y Lab yn ymwneud â dau faes yn benodol
Read more


Hyfrydwch y Nadolig ym Marchnad Myfyrwyr Cymru

Posted on 22 Tachwedd 2021 by Peter Rawlinson

Os ydych chi’n chwilio am anrheg y Nadolig hwn, beth am bori trwy Farchnad Myfyrwyr Cymru? Pan wnaeth COVID fygwth Nadolig 2020, methwyd cynnal y marchnadoedd myfyrwyr traddodiadol ym mhrifysgolion Cymru. Ond llwyddodd Marchnad Myfyrwyr Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, i gynnig lle ar-lein i fyfyrwyr werthu eu nwyddau. Mae’r platfform yn parhau i dyfu.
Read more