Professor Kevin Morgan

Professor Kevin Morgan

Dean of Engagement, Professor of Governance and Development in the School of Geography and Planning


Postiadau blog diweddaraf

Cynnydd y Campws Arloesedd

Posted on 13 Medi 2018 by Professor Kevin Morgan

Mae hanesion poblogaidd yn tueddu i esbonio arloesedd yn nhermau entrepreneuriaid arwrol – fel Bill Gates, Steve Jobs, James Dyson a’u math – sy’n llwyddo er gwaethaf y rhwystrau o’u blaenau. Er bod rhywfaint o wirionedd yn yr hanesion hynny, maent hefyd yn cyfleu darlun cwbl camarweiniol o’r broses arloesedd. Gan bwyll bach, mae arloesedd
Read more