Peter Rawlinson

Peter Rawlinson


Postiadau blog diweddaraf

Delweddau Cyntaf o Nanoplastigau Llygredig

Posted on 16 Mai 2022 by Peter Rawlinson

Mae ymchwilwyr yng nghanolfan ymchwil Sbectrosgopeg Dirgrynol Nanoraddfa (NVSI) newydd Prifysgol Caerdydd wedi defnyddio Microsgopeg Grym wedi’i Gynnwys â Ffotograffau (PiFM) i gynhyrchu’r delweddau cyntaf erioed o nanoplastigion llygredig. Mae’r delweddau hyn nid yn unig y cyntaf o’u math yn y byd ond hefyd yn cynrychioli’r data cyntaf a gasglwyd o Ganolfan Ymchwil Drosol (TRH)
Read moreSbarduno Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal yng Nghymru

Posted on 26 Ebrill 2022 by Peter Rawlinson

Mae carfan o academyddion talentog o Barc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) Prifysgol Caerdydd ymhlith rhestr o Uwch Arweinwyr Ymchwil sydd wedi’i gyhoeddi gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (HCRW) wedi penodi tri uwch arweinydd o’n canolfannau ymchwil SBARC, i chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o arwain a datblygu’r
Read more

Sbarduno darpar strategaeth arloesi Cymru

Posted on 21 Mawrth 2022 by Peter Rawlinson

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n trefnu rhaglen o weithgareddau i helpu i lywio a gwella polisïau ac arferion arloesi yng Nghymru. Mae rôl parciau gwyddor yn y gwaith o gyflawni strategaethau arloesi’n cael ei hystyried yn rhan o’r rhaglen hon ac yn cyd-fynd ag agor sbarc|spark a Pharc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SPARK) ar Gampws Arloesedd
Read more


Adeilad sbarc|spark yn agor drysau newydd

Posted on 8 Mawrth 2022 by Peter Rawlinson

Mae canolfan flaenllaw newydd lle mae syniadau’n tanio broses o ddyfeisio wedi agor ei drysau.sbarc|spark – mae cartref arloesedd Caerdydd – yn dwyn ynghyd ymchwilwyr, entrepreneuriaid, busnesau newydd i fyfyrwyr a chwmnïau deillio academaidd mewn adeilad o’r radd flaenaf sydd wrth galon Campws Arloesedd Caerdydd. Mae’r ganolfan, sy’n cynnwys unedau cydweithio, canolfan ddelweddu, awditoriwm a
Read morePŵer partneriaeth

Posted on 21 Chwefror 2022 by Peter Rawlinson

Bydd canolfan newydd sbarc|spark Caerdydd yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd i gysylltu â’i gilydd ar draws disgyblaethau ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol i greu ffyrdd newydd o weithio. Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr Athro Sally Power WISERD, bapur sy’n ystyried y galwadau am ‘ecosystem ar sail tystiolaeth’ i fynd i’r afael â’r diffyg cysylltiad
Read more