Postiadau blog diweddaraf

Partneriaethau, Pobl

Hyrwyddo Arloesedd Myfyrwyr

Posted on 25 Tachwedd 2020 by Peter Rawlinson

Ydych chi’n fyfyriwr ac oes syniad mawr gyda chi? Mae tîm Menter a Dechrau Busnes Prifysgol Caerdydd yn arwain dau brosiect i hyrwyddo arloesedd myfyrwyr a phrosiectau entrepreneuriaeth ar draws Cymru. Dyma Rhys Pearce-Palmer, Rheolwr Menter Prifysgol Caerdydd yn esbonio mwy…. Mae’n gyfnod anodd, ond nid yw’n ymddangos bod ansicrwydd yn lleihau diddordeb pobl mewn
Read more


Partneriaethau, Pobl

Partneriaeth ar gyfer polisi cyhoeddus gwell

Posted on 20 Tachwedd 2020 by Peter Rawlinson

Caiff arloesi mewn polisi cyhoeddus ei seilio ar ymddiriedaeth dros amser. Ar ôl blynyddoedd o weithio ar y cyd, mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a Phrifysgol Caerdydd wedi creu partneriaeth strategol er mwyn mynd ar ôl targedau a rennir ym mis Gorffennaf y llynedd. Yma, mae Ystadegydd Cenedlaethol y DU, yr Athro Syr Ian Diamond,
Read more

Partneriaethau, Pobl

Ffyniant mewn busnesau newydd gan fyfyrwyr yn ystod pandemig Covid-19?

Posted on 11 Tachwedd 2020 by Peter Rawlinson

Rydym yn byw mewn cyfnod digynsail ac ansicr. Er gwaethaf y problemau economaidd, mae’r galw am fentor busnes un i un gan dîm Mentro a Dechrau Busnesau Prifysgol Caerdydd wedi cynyddu’n aruthrol ers mis Mawrth 2020, ac wedi arwain at drefnu 73% yn rhagor o gyfarfodydd mentora un i un. Pam? Dyma Claire Parry-Witchell, ein Mentor Busnes
Read more

Partneriaethau, Pobl

Busnes Myfyriwr Graddedig yn helpu BBaChau lleol drwy’r pandemig

Posted on 4 Tachwedd 2020 by Peter Rawlinson

Sefydlodd Steph Locke (BA 2008), myfyriwr graddedig mewn Athroniaeth o Brifysgol Caerdydd, Bencadlys Nightingale, sef platfform digidol i fabwysiadu Deallusrwydd Artiffisial (DA) yn 2018. Ysbrydolwyd yr enw gan nyrs o Ryfel y Crimea, Florence Nightingale. Nod Steph oedd cael effaith gadarnhaol ar fusnesau lleol, gan helpu eu Parodrwydd DA a rhoi adnoddau iddynt dyfu, gyrru
Read more