Postiadau blog diweddaraf

Adeiladau'r campws, Partneriaethau, Pobl, Uncategorized @cy

Taclo clefydau gyda gwyddoniaeth arwynebau

Posted on 18 Hydref 2021 by Peter Rawlinson

Gwyddoniaeth arwynebau yw’r astudiaeth o sut mae haenau o atomau’n rhyngweithio ar wyneb deunyddiau. Yn ddiweddar, dyfarnwyd cyllid i arbenigwyr o Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) a fydd yn eu galluogi i gymhwyso eu harbenigedd gwyddoniaeth arwynebau i fecanweithiau moleciwlaidd sy’n sail i glefydau dirywiol pwysig – o osteoarthritis a glawcoma i psoriasis. Dyma’r Athro Philip
Read more


Partneriaethau, Pobl

Yn galw ar yr holl fyfyrwyr sy’n entrepreneuriaid eiddgar!

Posted on 11 Hydref 2021 by Peter Rawlinson

Mae tymor newydd y Brifysgol ar fin cychwyn. Wrth i’r glasfyfyrwyr a’r myfyrwyr profiadol ddychwelyd, dyma gyfle i feddwl am fywyd ar ôl y brifysgol. Yma, mae Claire Parry-Witchell, y mentor busnes penodedig ar gyfer cynllun Dyfodol Myfyrwyr yng Nghaerdydd, yn rhoi manylion am y cymorth sydd ar gael i helpu mentrau myfyrwyr. Yma ym
Read more

Partneriaethau, Pobl

Gwneud y mwyaf o ddata yn cynnig manteision busnes

Posted on 4 Hydref 2021 by Peter Rawlinson

Prifysgol Caerdydd yn helpu Virtus Tech i wella eu galluoedd data a sicrhau mwy o fuddion i gleientiaid. Mae’r cwmni, sydd wedi’i leoli ym man cydweithio Tramshed Tech Caerdydd, yn arbenigo mewn creu a chynnal teithiau digidol 360 gradd. Mae’r cyd-sylfaenwyr Robin Davies a George Bellwood yn egluro mwy. “Mae Virtus Tech yn arbenigo mewn
Read more

Adeiladau'r campws, Partneriaethau, Pobl

SETsquared a Chaerdydd i feithrin llwyddiant

Posted on 27 Medi 2021 by Peter Rawlinson

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymuno â SETsquared – deorydd busnesau prifysgol gorau’r byd Bydd y cydweithrediad yn helpu i droi ymchwil, cwmnïau deillio a busnesau newydd yn fusnesau ffyniannus. Yma, mae Simon Bond, Cyfarwyddwr Arloesedd yn SETsquared a Dr David Bembo, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd Caerdydd, yn trafod y bartneriaeth a’i manteision i’r ddwy
Read more