Day: Rhagfyr 20, 2021

2021 – Cysylltu, Cydweithio, Creu

Posted on 20 Rhagfyr 2021 by Peter Rawlinson

Mynd rhagddo o hyd fu hanes gwaith Prifysgol Caerdydd yn ystod 2021 gan droi ymchwil yn atebion byd go iawn ar gyfer problemau dybryd cymdeithas. Aethon ni ati i greu timau newydd, gorffen adeiladau, taro ar fargeinion ac ennill gwobrau. Yma, edrychwn yn ôl ar y bobl a’r partneriaethau a oedd yn llywio agenda greadigol
Read more