Day: Rhagfyr 1, 2021

CSconnected – hybu swyddi, creu ffyniant

Posted on 1 Rhagfyr 2021 by Peter Rawlinson

Mae rôl clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf y byd o ran sbarduno twf swyddi, allforion a ffyniant economaidd wedi bod yn ganolbwynt yng Nghynhadledd Flynyddol y CBI. Ymunodd yr Athro Max Munday, Ysgol Busnes Caerdydd, â Chris, Meadows, Cyfarwyddwr CSconnecteda Steve, Whitby, MicroLinki amlinellu cryfder clwstwr y diwydiant yn Ne, Cymru.  Roedd y tri yn siarad
Read more