Uncategorized @cy

Economaidd yng Nghymru.

Siaradodd yr Athro Karen Holford, Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Caerdydd, â Business News Wales am y weledigaeth ar gyfer Cardiff Innovations@sbarc. Mae Prifysgol Caerdydd wedi creu diwylliant arloesi ffyniannus sy’n rhagori mewn cysylltu diwydiant, busnes a’r llywodraeth ag academyddion. Byddai meithrin entrepreneuriaeth myfyrwyr a hyrwyddo datblygiad busnes ar lawr gwlad yn cefnogi nid yn unig lleoliad ysgogol ar gyfer rhyngweithio a chydweithio creadigol, ond hefyd le i ganiatáu ymchwil ryngddisgyblaethol a gweithgaredd arloesi trosiadol.

Disgrifiwyd y datblygiad newydd, sydd wedi’i leoli ar Gampws Arloesi Caerdydd, fel canolbwynt newydd ar gyfer y diwylliant arloesi hwn, ac mae’n cynnig amgylchedd deniadol ac ysgogol sydd wedi’i gynllunio i annog meddwl yn greadigol y tu allan i’r cyffredin ac archwilio posibiliadau newydd.

Mae dyluniadau’r adeiladau yn hynod drawiadol, a’r hyn sy’n fwy trawiadol yw sut y bydd y gwaith adeiladu a chyflawni yn cael ei gwblhau ar adeg sy’n eithaf heriol o ran y dirwedd arloesi yng Nghymru.  Gyda hyn mewn golwg, mae gobeithion mawr i’r CIC allu helpu i gefnogi dyraniad tymor hir pellach o gyllid Ymchwil ac Arloesi yn y DU yn y dyfodol.

Yn y pendraw, bydd gwell dealltwriaeth ‘economaidd-gymdeithasol’ o arloesedd yn cryfhau’r cysylltiadau â gwaith canolfannau ymchwil a arweinir gan y gwyddorau cymdeithasol fel y rhai yn sbarc. Y nod yw y bydd y datblygiad hwn yn helpu i gryfhau lles cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru yn dilyn blwyddyn gythryblus oherwydd y pandemig.

Wedi’i ddylunio gan y penseiri arobryn Hawkins \ Brown, bydd yr adeilad yn gweithio gyda busnes a chymdeithas i greu, profi a deori mentrau newydd, a bydd yn gartref i fusnesau, ymchwilwyr a myfyrwyr i weithio ar draws disgyblaethau a gyda phartneriaid i ddylanwadu ar bolisi. ac adeiladu mentrau sy’n creu cynhyrchion, deilliannau, busnesau newydd a mentrau cymdeithasol.

Bydd Cardiff Innovations@sbarc yn cynnwys gofod swyddfa a chydweithredu am bris cystadleuol, wedi’i wasanaethu’n llawn, gydag unedau ar gael mewn meintiau yn amrywio o 226 troedfedd sgwâr i 1163 troedfedd sgwâr gyda chynhwysedd hyblyg cyfatebol o dri pherson i uchafswm o 18 o bobl. Bydd yr unedau wedi’u dodrefnu’n llawn â desgiau, cadeiriau a chyfleusterau storio sy’n addas ar gyfer nifer y bobl.

Bydd cefnogaeth ar gyfer sefydliadau biotechnoleg ac ymchwil wyddonol, y mae eu hanghenion yn aml yn cael eu hanwybyddu yn Ne Cymru, hefyd yn cael ei darparu gyda lleoedd Lab Gwlyb ar osod. Unedau wedi’u ffitio ar gael o 215 troedfedd sgwâr i 678 troedfedd sgwâr a byddant yn cynnwys sinciau draenio ac ardaloedd ysgrifennu ar wahân gyda desgiau, cadeiriau, a storfa a mynediad priodol at gypyrddau mygdarth sy’n gwrthsefyll cemegion. Bydd mynediad hefyd ar gael at rewgelloedd sydd â gallu -80°C.

 

Dewch i ymuno â ni.

Ni yw cartref arloesedd.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

 

Gwrandewch isod i glywed mwy gan Karen Holford ar sut mae hi’n gweld yr adeilad hwn yn effeithio ar Gymru a’r gymuned fusnes sy’n ffynnu ynddo.

Sylwadau

No comments.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .