Day: Ionawr 6, 2021

Y dyfodol ar gyfer bwyd cynaliadwy

Posted on 6 Ionawr 2021 by Peter Rawlinson

Mae arbenigwyr o Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy (PLACE), Prifysgol Caerdydd yn dweud bod systemau bwyd cynaliadwy a chyfiawn yn bwysicach nag erioed yn ystod pandemig COVID-19. Ymunodd academyddion o’r Sefydliad â Digwyddiad Blynyddol ASPECT 2020 i nodi eu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Gyda chefnogaeth Cronfa Gallu Cyswllt Research England, mae Aspect yn brosiect gwerth
Read more