Day: Rhagfyr 10, 2020

Gyrru gyrfaoedd graddedig llwyddiannus

Posted on 10 Rhagfyr 2020 by Peter Rawlinson

Hyd yn oed cyn 2020, roedd ansicrwydd cynyddol ynghylch rhagolygon gyrfa pobl ifanc. Cyflymodd y pandemig COVID-19 y pryder hwnnw – a sbardunodd yr ymchwil am atebion. Yn y blog Cartref Arloesedd diweddaraf, mae Sefydliad Edge (Edge) yn crynhoi symposiwm diweddar ar gyflogadwyedd mewn addysg uwch dan gadeiryddiaeth yr Athro Colin Riordan, Llywydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd ac Ymddiriedolwr Edge.  Archwiliodd tri
Read more