Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Day: 13 February 2019

Ymchwil arloesol i ynni glân, gwyrdd er mwyn lleddfu tlodi tanwydd a gwella ansawdd aer

Ymchwil arloesol i ynni glân, gwyrdd er mwyn lleddfu tlodi tanwydd a gwella ansawdd aer

Posted on 13 February 2019 by Laura Kendrick

Nod FLEXIS yw lleihau risgiau datgarboneiddio drwy hwyluso cludiant carbon-isel, integreiddio tanwyddau adnewyddadwy i’r grid a datblygu dull dibynadwy o ddal carbon a’i storio. Mae ei ddull unigryw’n modelu sut […]