Day: Medi 28, 2018

HOK – Dylunio’r Cyfleuster Ymchwil Drosiadol

Posted on 28 Medi 2018 by Laura Kendrick

Mae prifysgolion gwych yn fwy na chanolfannau dysgu ac ymchwil. Peiriannau arloesi ydyn nhw sy’n sbarduno datblygu cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd y tu hwnt i fusnes. Maen nhw’n awyddus iawn i gydweithio ag elusennau, sefydliadau dielw, sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r llywodraeth i drawsnewid ein cymunedau lleol a’r byd. Mae arloesedd Prifysgol Caerdydd yn tynnu
Read more