Day: Medi 13, 2018

Ymchwil, Arloesedd a Menter

Posted on 13 Medi 2018 by Professor Kim Graham

Arloesedd – y broses o ddatblygu atebion newydd i broblemau heriol – yw hanfod ymchwil Prifysgol Caerdydd.  Ym mhob adeilad a labordy, mae ein hymchwilwyr yn arloesi ac yn creu dulliau, gwybodaeth ac atebion newydd ar gyfer mynd i’r afael ag anghenion cymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys tyfu’n hŷn yn iachach, ynni a systemau trafnidiaeth
Read more


Postiad cyntaf yr Is-ganghellor

Posted on 13 Medi 2018 by Laura Kendrick

Croeso cynnes Cymreig i’n blog newydd Cartref Arloesedd. Dengys hanes fod arloesedd yn ffynnu pan ddaw Arloeswyr ynghyd i ffurfio partneriaethau yn y mannau cywir. Pan ddes i’n is-Ganghellor, roeddwn i am adeiladu ar ein treftadaeth ddofn, gan gofleidio ysbryd y dynion a’r menywod diwyd a ddylanwadodd ar ffurf De Cymru. Mae ein gwaith ym
Read more


Cynnydd y Campws Arloesedd

Posted on 13 Medi 2018 by Professor Kevin Morgan

Mae hanesion poblogaidd yn tueddu i esbonio arloesedd yn nhermau entrepreneuriaid arwrol – fel Bill Gates, Steve Jobs, James Dyson a’u math – sy’n llwyddo er gwaethaf y rhwystrau o’u blaenau. Er bod rhywfaint o wirionedd yn yr hanesion hynny, maent hefyd yn cyfleu darlun cwbl camarweiniol o’r broses arloesedd. Gan bwyll bach, mae arloesedd
Read more