Skip to main content

Oed darllenwyr: 7-11

Twm a Mati Tat yn Twtio’r tŷ

18 Mawrth 2014

twm a mati tat

Twm a Mati Tat yn Twtio’r tŷ

Martin Morgan

Dyddiad cyhoeddi: 1999

Gwasg y Dref Wen

Dim dolen i’r llyfr yn uniongyrchol – linc i lyfrau eraill yn y gyfres http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781855965317&tsid=4

 

4 allan o 5

Dewisais y llyfr hwn wrth dyrchu drwy fy hen lyfrau adref a chofio yn iawn am ddarllen y llyfr hwn o glawr i glawr nifer o weithiau! Ie, ‘Twm a Mati Tat yn twtio’r tŷ’ – yn sicr, un o fy ffefrynnau! Er mai i’r grŵp oedran 7-9 oed mae’r llyfr wedi anelu tuag ato, dwi’n siŵr y byddai llawer o blant hyd at ddiwedd eu blynyddoedd ysgol gynradd yn cael hwyl yn darllen y gyfres hon – yn sicr, mi gefais i flas ar y llyfr wrth ei ail-ddarllen nawr yn y coleg!!

 

Mae’r llyfr yn dilyn trywydd bywyd Twm a Mati Tat, dau gymeriad hollol anarferol, yn byw mewn twlc o dŷ, Tŷ Drewi! Mae’r nofel yn egluro eu troeon trwstan a’r drwg deimlad sydd rhwng y ddau â pherchennog y tŷ, Misus Prosser-Pritchard. Un diwrnod, mae’r ddau yn taro lwc ac yn serennu o flaen camerâu’r teledu o achos y tŷ ‘anhygoel’ hwn!

 

Am mai llyfr wedi anelu i blant iau yw ‘Twm a Mati Tat yn twtio’r tŷ’, does dim themâu dwys na chymhleth yn y llyfr. Yn sicr, os mai llyfr gyda thipyn o hiwmor sydd ar eich meddyliau, hwn yw’r llyfr i chi, oherwydd daw Twm a Mati Tat â llawer o hwyl a sbri ichi!

 

Elfen gref i’r nofel hon hefyd yw’r defnydd o ddarluniau gwych ar y clawr a thrwy gydol y llyfr. Mae’r delweddau o gymorth mawr i ddarllenwyr ifanc i fedru llunio’r cymeriadau hyn yn fyw yn eu meddyliau. Am fod y stori yn llawn bwrlwm, mae’r lluniau yn ychwanegu fwy fyth at lif y stori.

 

Hwn oedd y llyfr cyntaf o’r gyfres i’w chyhoeddi, ac er mai nôl yn 1999 y cyhoeddwyd, credaf fod cyfle i ddarllenwyr ifanc heddiw gael llawer o sbort yn darllen y llyfr a’r gyfres hon. Ceir dilyniant o ryw 3 neu 4 llyfr arall yn dilyn helyntion Twm a Mati Tat, felly cymerwch gip ar y gyfres hon os mai hiwmor sydd at eich dant!