Skip to main content

Oed darllenwyr: 12+Uncategorized

‘Pam fi Duw, Pam fi?’ John Owen

5 Mawrth 2014

Adrodd hynt a helynt bachgen pymtheg oed mae ‘Pam fi Duw, Pam fi?’, y cyntaf mewn cyfres o dri nofel sydd wedi eu hysgrifennu ar ffurf dyddiadur. Nid syndod oedd iddynt fod yn lwyddiant ysgubol yn y 90au ag iddynt gael eu gwneud yn rhaglen deledu yn ddiweddarach. Mae’n nofel hynod afaelgar o’i dechrau hyd ei diwedd, ac yn paentio darlun byw o fywyd Rhys, y prif gymeriad, yn ein meddyliau. Doniolwch dyddiadur Rhys sy’n ein cadw ni i ddarllen yn frwd hyd ei diwedd. Cymeriad hoffus iawn ydyw, sy’n ceisio cydbwyso popeth o’i amgylch fel ei waith cartref, ei ffrindiau, ei fywyd carwriaethol a’i fywyd teuluol drwy gydol y nofel. Yn hynny o beth, mae’n gymeriad y gall pobl ifainc uniaethu ag ef ond yn fwy na hynny, mae’n cynrychioli disgybl mewn ysgol Gymraeg hefyd, sydd yn ceisio cydbwyso’r iaith Gymraeg ar ben y cyfan. Dyw profiadau pobl ifainc yn y system addysg Gymraeg ddim yn cael llawer o sylw mewn llenyddiaeth yn gyffredinol, felly mae arwyddocad hyn yn bwysig. Er enghraifft, yn un rhan o’r dyddiadur mae Rhys a’i ffrind gorau, Ifs, yn cael eu cyhuddo o siarad Saesneg yn yr ysgol pan mewn gwirionedd nhw yw’r rhai olaf fyddai’n gwneud hynny. Mae hyn yn gredadwy iawn, ac yn anffodus yn nodweddiadol o dueddiadau athrawon cymreig i ymosod ar y rhai maen nhw’n disgwyl y mwyaf ohonynt. O’m rhan i, elfen gymreig y nofel a chenedlgarwch y prif gymeriadau sy’n ei gwneud hi’n unigryw ag yn rhoi blas bersonol iawn iddi. Dyddiadur sydd wedi ei hysgrifennu o ben un ifanc llawn angerdd a serch yw ‘Pam fi Duw, Pam fi?”. Mae’n hwylus ag yn ysgafn er ei bod yn ymdrin a rhai themau difrifol, a dyna sy’n ei gwneud hi’n drawiadol. Mi fuaswn i’n erfyn ar unrhyw un i ddarllen y gyfres wych hon.