Skip to main content

Oed darllenwyr: 12+

Llinyn Trôns

9 Mawrth 2014
Teitl y Llyfr: Llinyn Trôns

 

Enw’r Awdur: Bethan Gwanas

Dyddiad Cyhoeddi: 2000

Gwasg: y Lolfa

Sgor: 4/5

 

Nofel sy’n sôn am holl broblemau plant yr arddegau yw Llinyn Trôns. O boeni am ganlyniadau TGAU i hynt a helynt o ddarganfod cariad, llwydda Bethan Gwanas i bortreadu’r cyfnod cymysglyd hwn mewn bywyd person ifanc mewn ffordd ddoniol a difyrrus.

Dilyn trywydd Llion, a elwir yn Llinyn Trôns, a wna’r nofel hon. Âi ar gwrs i ganolfan awyr agored am dridiau gyda’r ysgol, ac fel y datganai ar ddechrau’r nofel, nid Llion yw eisiau mynd mwy na chic yn ei dîn. Gwelwn sut mae Llion, bachgen tawel, amhoblogaidd yn ymdopi ar y trip wrth i ddau o fechgyn poblogaidd yr ysgol bigo arno, sef Nobi a Gags, ac wrth iddo serchu am gariad un ohonynt, sef Gwenan.

Portreada Bethan Gwanas lu o gymeriadau gwahanol a diddorol yn y nofel. Mae Llion yn dawel a swil, ac mae’n dechrau cyfeillgarwch â Dei sydd yn fachgen mawr ac yn hoff o’i fwyd. Mae’r ddau’n amhoblogaidd ac yn sicr nid ydynt yn cael eu hystyried yn rhan o’r criw ‘cŵl’. Ar y llaw arall mae Nobi a Gags, maent yn chwaraewyr rygbi ac yn fwy o ‘rebels’. Cant hwy i gyd, yn ogystal a Gwenan â’i ffrind, eu rhoi mewn tîm ar gyfer y cwrs ac o ganlyniad i hyn gwelwn ffraeo, llawer o densiwn a chymodi. Yn sicr mae digon o ddigwyddiadau diddorol yn digwydd yn y cwrs antur hwn i ddiddanu’r darllenwyr!

Credaf fod yr ieithwedd a ddefnyddia Bethan Gwanas yn hynod apelgar i bobl ifanc ac yn sicr fe wnaeth ychwanegu at fy mwynhad o’r nofel. Defnyddia gymariaethau doniol, iaith liwgar a disgrifiadau anarferol. Adroddir y stori o safbwynt Llion, sy’n caniatáu i ni ddarllen ei feddyliau gonest a dod i adnabod ei gymeriad.

Er mai stori ddoniol yw hon sy’n edrych ar Llion yn mentro allan o’i gragen, diweddglo digon annisgwyl ag ysgytwol sydd i’r nofel. Mae yna is-stori bendant yn llifo drwy’r nofel ac nid ydych yn sylwi arni tan y diweddglo. Dengys hyn glyfrwch Bethan Gwanas fel awdures wrth iddi blethu storiâu yn grefftus i gael sawl haen i stori.

Dyma felly nofel ddoniol, afaelgar a difyrrus, ac ar ôl ei darllen gallaf ddeall pam ei bod mor haeddiannol o wobr Tir na n’Og a enillodd nol yn 2001.