Skip to main content

Nofel HanesyddolOed darllenwyr: 12+Uncategorized

DIFFODD Y SÊR

6 Mawrth 2014

Gydag eleni’n ganmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf, rhaid disgwyl llu o gyfrolau o bob math am y cyfnod du hwn yn ein hanes, a llawer ohonynt yn gyfrolau trist yn cofio am y rheiny a gollodd eu bywydau yn ymladd. Ond nid yw Diffodd y Sêr gan Haf Llewelyn yn un o’r rhain. Mae’r awdures dalentog hon wedi llwyddo i wneud stori am erchyllderau’r Rhyfel Mawr yn llyfr y gellir ei fwynhau’n arw. Wrth gwrs, mae yna ddarluniau dychrynllyd o effeithiau rhyfel yma, ond mae’r nofel yn llwyddo i osod y rhain ochr yn ochr â digwyddiadau bob dydd bywyd merch yn ei harddegau. Mae hyn yn wir dyst i ddawn yr awdures ei bod hi’n medru rhoi golwg hollol newydd ar stori a chyfnod yr ydym ni fel Cymry’n eu hadnabod yn dda.

Stori yw hon sy’n adrodd hanes chwaer fach Hedd Wyn, Anni, yn y cyfnod cyn, yn ystod ac ar ôl i’w brawd fynd i ryfela yn Ffrainc. Mae’n llawn cymeriadau lliwgar fel ffrind gorau Anni, Lora, a’i theulu, Wil Ffurat – y “snichyn” yn ei blwyddyn ysgol, a Gwen Jones – menyw sydd â’i thrwyn ym musnes pawb yn y pentref.

Mae Hedd Wyn yn gymeriad mor gyfarwydd i Gymry fel chi a fi, hyd yn oed i’r plant sy’n gynulleidfa darged i’r llyfr hwn, ond eto, mae Haf Llewelyn yn cyflwyno agwedd hollol newydd o’r bardd – Ellis neu Elsyn y brawd a’r mab annwyl. Mae’r portread o’i berthynas a’i chwiorydd iau yn un tyner iawn a dyma ble mae’r nofel yn disgleirio yn fy ngolwg i.

Ond yr hyn sy’n arbennig am y nofel hon yw ei hapêl at bob math o gynulleidfa. Er ei bod hi’n rhan o gyfres yr Onnen Y Lolfa, cyfres sydd fel rheol i’r rheiny yn eu harddegau, fy marn yw y gall rhywun o unrhyw oedran ei mwynhau. Mae ei phwnc yn un y mae pawb yn gyfarwydd â hi, ond mae’r ymdriniaeth yn hollol ffres – efallai mai’r unig beth sy’n ei gwneud yn ‘nofel i blant’ yw mai merch dair ar ddeg oed sy’n adrodd y stori.

Er bod cymaint o nofelau gwych yn cael eu cyhoeddi i’r arddegau heddiw, mae hon yn un sy’n sefyll allan yn fy marn i, ac yn llyfr sy’n siŵr o ymddangos ar restr gwobr Tir na nÓg nes ymlaen yn y flwyddyn.

Sgôr: 4 allan o 5.

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781847716972&tsid=3