Skip to main content

ArswydFfantasiOed darllenwyr: 12+Rhamant

Deffro

6 Mawrth 2014

Enw y Llyfr: Deffro

Awdur: Angharad Edwards

Dyddiad Cyhoeddi: 2013

Cyfres: Cig a Gwaed

Gwasg: Gomer

Ar-lein: http://www.gwales.com

Sgor: 4/5

Os ydych chi’n hoffi Twilight, byddech chi’n hoffi’r llyfr hwn.  Mae’r llyfr yn gyfoes ond mae’n defnyddio nodweddion y fampir traddodiadol.  Nid oes unrhyw befriadau ar y fampirod hynny!

Stori am ferch sydd wedi colli ei thad a’i thŷ ydy Deffro.  Mae hi’n anhapus pan glywa am werthu ei thŷ felly â i weld y tŷ am y tro olaf.  Yna cwrdda â dyn gyda chyfrinachau.  Ydy hi wedi cwrdd ag ef cyn hynny…?

Mae’r themâu yn gynnwys perthnasau, marwolaeth a rhyw.  Er bod y nofel yn dda, mae’r pwnc rhyw yn codi fy ngwrychyn oherwydd bod y ferch yn cwyno llawer am ei gyfrinachau ond nid ydy hi’n ei gwestiynu ef o gwbl.  Hefyd, ceisia Tristan amddiffyn Gwen rhag y gwir a’i hetifeddiaeth.  Yn fy marn i, tyf y berthynas rhyngddynt yn rhy gyflym ond nad ydy hyd y llyfr yn ei helpu.  Hoffwn i wedi darllen nofel hirach er mwyn gweld mwy am y cariadon, teimlaf fod y stori yn cael ei brysio yn arbennig tuag at y diwedd.

O ran arddull ac iaith, mae enghreifftiau o fratiaith a thafodiaith ond nid ydy hyn yn broblem fawr.  Gallwch ddeall ystyr popeth.  Dengys disgrifiadau Edwards awyrgylch trwy’r nofel.  Er enghraifft, dengys llinellau cyntaf y stori arswyd yr hunllef a gallwch ddychmygu’r olygfa yn berffaith – ‘Prin y gallai anadlu.  Cododd ei braich at ei cheg i’w hamddiffyn ei hun rhag y mwg trwchus, du oedd yn chwyrlïo o’i hamgylch’ (t.5).  Mae’n ddechreuad diddorol i’r stori a phara ymlaen trwy’r nofel i gyd.

Ar wahân i’r pwyntiau uchod, mwynheais y stori ac arddull Deffro.  Hoffwn i ddarllen mwy o gyfres newydd Cig a Gwaed a gweld dyfodol Tristan a Gwen pan maent achub y byd o’r fampirod sydd eisiau’r talismon am bwrpasau drygionus.  Darllenais y nofel mewn cwpl o oriau, mae hyn yn mor ddiddorol.  Mae gan y llyfr bopeth, mae rhamant a dirgelwch sydd yn codi at y diwedd mwy uwch-naturiol.