Skip to main content

Antur

Un Noson Dywyll

Postiwyd ar 27 Mawrth 2017 gan Lauren Watkins

Teitl y nofel: Un Noson Dywyll. Awdur: T. Llew Jones. Dyddiad cyhoeddi: 1973 Gwasg: Gwasg Gomer Sgôr: 5/5 Gwales: http://www.gwales.com/goto/biblio/cy/1859021034 Yn ddiweddar rwyf wedi darllen nofel Gymraeg gan T. Llew Jones […]

Dirgelwch Gwersyll Caerdydd

Postiwyd ar 7 Mawrth 2014 gan Mari Jones

  Mae'r pedwar drygionus yn ôl, yn ddilyniant i'r nofel gyntaf Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn, cawn ymuno gyda Glyn, Jac , Deian a Rhodri a gweddill ei dosbarth ar drip ysgol […]

Trysor Plasywernen

Postiwyd ar 6 Mawrth 2014 gan Osian Higham

T. Llew. Jones, 2005, Gwasg Gomer, http://www.gwales.com/ Y cyntaf o nofelau’r athrylith o awdur, T. Llew Jones, yw Trysor Plasywernen. Cafodd ei chyhoeddi’n gyntaf nôl ym 1958 ond er bod […]