Skip to main content

Oed darllenwyr: 12+Uncategorized

Al- Manon Steffan Ros

12 Mawrth 2014

9781847717467

Teitl y Llyfr: Al

Enw’r Awdur: Manon Steffan Ros

Dyddiad Cyhoeddi: 2014

Gwasg: y Lolfa

Sgor: 5/5

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781847717467&tsid=3#top

Rhaid i mi gyfaddef yn gyntaf mai fy rheswm dros ddewis y llyfr ‘Al’ oedd oherwydd ei fod mor fyr! Yn aml, rwy’n darllen ychydig o benodau ac yna’n anghofio darllen y gweddill, neu’n colli diddordeb. Ond hoeliodd y nofel hon fy sylw o’r dechrau i’r diwedd, roeddwn i eisiau darllen mwy!

Nofel yn dilyn cymeriad o’r enw Cai, bachgen yn ei arddegau hwyr, ydyw. Cawn deithio meddwl Cai, wrth iddo orfod dod i delerau gyda digwyddiad erchyll, sef effaith difrifol gweithred ei ffrind gorau, Al.

Mae’r themâu a drafodir yn rhai dwys iawn- felly os yw eich bryd ar ddarllen llyfr ysgafn a hwyliog- peidiwch â dewis Al!

Ar y clawr, y mae disgrifiad o’r nofel fel: ‘Nofel ysgytwol am gyfeillgarwch’. Does dim cwestiwn ynglŷn â bod y nofel yn un ysgytwol, ond wrth drafod cyfeillgarwch, nid trafod cryfderau cyfeillgarwch a wna Manon Steffan Ros, ond yn hytrach cwestiynu dilysrwydd perthynas pobl gydag eraill. Roedd hyn yn hollol groes i beth yr oeddwn i’n ei ddisgwyl o’r nofel, ond yn sicr, yn well.

Wrth edrych ar glawr y nofel, ro’n i wedi cymryd mai nofel i fechgyn yn unig ydoedd, oherwydd y teitl a gan taw llun o fachgen sydd ar y clawr. Ond mewn gwirionedd, mae’n lyfr sydd â photensial i apelio tuag at bawb.

Efallai bod y themâu megis cyfeillgarwch, marwolaeth a thyfu i fyny  yn rhai sy’n amlwg mewn nifer o lyfrau, ond roedd negeseuon yr awdur a’i ffordd o ysgrifennu yn chwa o awyr iach. Mae’n nofel seicolegol iawn, sy’n gwneud i chi feddwl am amser hir wedi ei darllen. Byddwn i’n argymell i unrhyw un ddarllen y nofel newydd a ffres hon.