Antur

Dirgelwch Gwersyll Caerdydd

 

getimg

Mae’r pedwar drygionus yn ôl, yn ddilyniant i’r nofel gyntaf Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn, cawn ymuno gyda Glyn, Jac , Deian a Rhodri a gweddill ei dosbarth ar drip ysgol i’r brifddinas! Mae Glyn druan dro ar ôl tro yn cael bai ar gam, ac yn destun sbort i’r merched a’r athrawon, ond nid yw hyn yn effeithio antur, dirgelwch a hwyl y nofel.

Yn hawdd i’w darllen, a’i phenodau yn fyr a hwyliog, mae’r trip ysgol ar y dechrau yn ymddangos fel unrhyw drip ysgol arall, gyda phenodau megis ‘Ciwio i ginio’ a ‘Swper am saith’, does dim gormod o ddwyster yn perthyn i’r tudalennau.

Ond, un min nos, mae’r pedwar drygionus yn llwyddo tynnu nyth cacwn yw pennau- ac yng nghrombil gwersyll yr Urdd mae dirgelwch yn trigo. Yn nofel gyffrous, wedi eu hanelu ar gyfer bechgyn 9-12 oed, mae themâu addas yn cael ei gweu mewn i’r naratif; megis Bwlio, Cyfeillgarwch, Cenfigen a Drygioni.

Os am fwynhau nofel anturus ddiniwed, sydd yn hawdd yw darllen, yn llawn drygioni a dirgelwch a ddim yn rhy ddifrifol, mae’r nofel hon yn ticio pob bocs.

 

Mari Huws

3/5

Gareth Lloyd James. 2009. Cyfres Cadwel: Gwasg Gomer. 

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781848511385

Sylwadau

No comments.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *