Ydych chi’n cael hwyl?

Posted on 11 Mai 2021 by Rebecca Scott

Yn ein darn diweddaraf, dyma sylwadau’r Dr Rebecca Scott am bwysigrwydd hiwmor yn y gwaith a’i effaith ar fathau o ymddygiad megis arwain, ymddiried, cyfathrebu a meithrin cysylltiadau mewn busnes. A minnau’n cynnal ymchwil i arferion defnyddwyr, rwyf i wedi arwain prosiectau cyffrous megis rasio cychod hwylio a Tough Mudder. Yn ystod fy ymchwil i
Read more


Y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau mewn Meddygaeth yn y DU

Posted on 6 Mai 2021 by Ezgi Kaya

Yn ein postiad diweddaraf, mae’r Athro Melanie Jones a’r Dr Ezgi Kaya yn rhannu canfyddiadau eu hymchwil ddiweddaraf sy’n ceisio meintioli maint a gyrwyr y bwlch cyflog cyfoes rhwng y rhywiau ymhlith meddygon meddygol yn sector cyhoeddus y DU. Ym mis Mai 2018, cyhoeddodd Jeremy Hunt, fel yr ysgrifennydd gwladol dros Iechyd, ei fod yn
Read more

“Fe brynwn i hwnna!”

Posted on 24 Chwefror 2021 by Siân Brooks

Yn y cyntaf o ddau bost arbennig ar brosiectau myfyrwyr Marchnata a Chymdeithas, mae cyd-greawdwyr Cwmni Gin Gŵyr Siân ac Andrew Brooks, yn sôn am eu profiad o greu ymgyrch farchnata i’r sector gin crefftwrol gyda myfyrwyr Ysgol Busnes Caerdydd. Cawsom gipolwg gwych ar apêl uniongyrchol lliw i fyfyrwyr heddiw drwy godi potel o gin
Read more

Technolegau digidol yng Nghymru

Posted on 19 Ionawr 2021 by Dylan Henderson

Yn ein post diweddaraf, mae Dr Dylan Henderson yn myfyrio ar ddigwyddiad olaf prosiect Manteisio ar Fand Eang Cyflym Iawn i Fusnesau, a gynhaliwyd ar-lein rhwng 2-3 Rhagfyr 2020. Mae technolegau digidol wedi’u gosod wrth galon y don bresennol o ddatblygu cymdeithasol ac economaidd. Dywedir bod technolegau fel gwasanaethau cyfrifiadura cwmwl, offer e-fasnach, synwyryddion a
Read more