Gwaith

Y tu ôl i’r drysau yna, mae’n fyd gwahanol

Posted on 2 Chwefror 2022 by Robin Burrow

Gall unigedd ffisegol cogyddion sy’n gweithio mewn ceginau â sêr Michelin arwain at gamymddwyn treisgar a chod moesol gwahanol. Yn ein post diweddaraf, mae Robin Burrow, Rebecca Scott a David Courpasson yn trafod sut mae hyn yn digwydd. Cyhoeddwyd ein herthygl yn y Journal of Management Studies yma, ac mae’n ymwneud â’r cysylltiad rhwng lleoedd
Read more