Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

A oes llai o elw’n cael ei symud oherwydd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol?

Posted on 26 Chwefror 2019 by Woon Leung

Yn ein post diweddaraf, mae Dr Woon Sau Leung yn amlinellu canlyniadau ei ymchwil ddiweddaraf i gymhellion economaidd dros ymgyrchoedd cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. Yn y degawdau diwethaf, mae economïau wedi eu clymu ynghyd gan globaleiddio, ffenomen sy’n integreiddio cymdeithasau a chreu cyfleoedd busnes, ond sydd hefyd yn herio polisïau trethi. Mae’r swm o drethi a
Read more