Model ffermio ar ôl Brexit

Posted on 6 Gorffennaf 2018 by Professor Terry Marsden

Rhaid i Gymru ddatblygu model newydd ‘ffermio a mwy’ i sicrhau polisi amaethyddol cynaliadwy ar ôl Brexit. Mae Brexit yn cynrychioli her ddifrifol a chyfle i ailgynllunio polisi bwyd-amaeth, datblygu rhanbarthol a gwledig yng Nghymru, Er mai cyllid sector cyhoeddus y Deyrnas Unedig fu’r maes cyllido mwyaf o bell ffordd (drwy fformiwla Barnett) i effeithio
Read more


Llafurio’r cwestiwn

Posted on 31 Mai 2018 by Professor Roger Awan-Scully

Mae llawer o’r sylw academaidd ac yn y cyfryngau i Brexit yn ddigon dealladwy wedi canolbwyntio ar y dimensiwn allanol: y trafodaethau cymhleth rhwng y DU a’r UE ynghylch gadael a’r berthynas yn y dyfodol. Mae llawer o sylw hefyd wedi’i roi i’r wleidyddiaeth fewnol anodd yn San Steffan – gyda llywodraeth Theresa May, heb
Read more


Dyfodol pysgodfeydd Cymreig

Posted on 1 Mai 2018 by Mair Bell

Mae adroddiad newydd ar gyfer Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru gan yr awduron Griffin Carpenter a Chris Williams o’r New Economics Foundation (NEF) a Suzannah Walmsley o ABPmer, yn ystyried goblygiadau gadael yr UE a’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (CFP) ar gyfer cyfleoedd i bysgota yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn dadlau bod Brexit yn cyflwyno tair prif echel o risg a
Read more