Brexit a Chymru

Posted on 28 Mawrth 2017 by Dr Jo Hunt

Ar ôl rhoi cychwyn ar Erthygl 50, bydd y trafodaethau ffurfiol ar Brexit yn dechrau. Bydd hyn yn cael canlyniadau pellgyrhaeddol ar Gymru a chenhedloedd datganoledig eraill.  Mae Dr Jo Hunt yn edrych ar broblemau gan gynnwys aelodaeth cenhedloedd datganoledig â’r Farchnad Sengl, ac yn ystyried y cyfleoedd a’r bygythiadau y bydd Brexit yn eu
Read moreDyfodol Cymru yn Ewrop?

Posted on 26 Mawrth 2017 by Dr Rachel Minto

Yn sgil y bleidlais yng Nghymru o blaid gadael yr UE, mae Dr Rachel Minto yn trafod yr her y mae Llywodraeth Cymru yn ei hwynebu wrth iddi geisio parhau i gael ei hystyried yn un o genhedloedd Ewrop. Cymru – cenedl fach ond hyderus, o blaid Ewrop. Ar un adeg, nid oedd unrhyw un
Read more