Economi a Masnach

Gwyliwch y Bylchau: Brexit Bwyd, gwahaniaethau rheoleiddio a’r angen am fframwaith amaeth-fwyd newydd i’r DU

Posted on 27 Tachwedd 2017 by Professor Terry Marsden

Gan drafod gydag ystod eang o bobl o’r diwydiant bwyd a chynrychiolwyr o sefydliadau bwyd allweddol dros y misoedd diwethaf, ers cyhoeddi ein hadroddiad: ‘Brexit Bwyd: amser i wynebu’r gwir’ [1]; mae consesiwn cyffredinol a chynyddol fod y diwydiant yn wynebu heriau difrifol a’i fod yn debygol yr amherir ar ystod eang o feysydd, wrth
Read more


Sicrhau bod Brexit yn gweithio i gwmnïau bach Cymru

Posted on 29 Awst 2017 by Lowri Jones

Mae llawer o’r drafodaeth ar Brexit hyd yma wedi canolbwyntio’n bennaf ar effaith Brexit ar sectorau busnes graddfa fawr fel gweithgynhyrchu ceir a gwasanaethau ariannol.  Ond cwmnïau bach a chanolig sy’n cynnal economi Cymru, felly mewn erthygl wadd mae Matthew Williams o Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) Cymru yn rhoi sylw i rai o ganfyddiadau gwaith
Read more


Porthladdoedd Cymru a Brexit

Posted on 19 Gorffennaf 2017 by Dr Andrew Potter

Dr Andrew Potter sy’n edrych ar y goblygiadau ymarferol i borthladdoedd Cymru yn sgîl ymadawiad y DU o’r UE ac yn ystyried a oes modd i Gymru lwyddo, hyd yn oed os bydd ffin ‘feddal’ ag Iwerddon yn rhan o’r cytundeb terfynol. Er bod llawer o’r drafodaeth ynghylch masnachu yn y DU ar ôl Brexit
Read more


Polisi Rhanbarthol i Gymru ar ôl Brexit – o’r brig i lawr neu o’r gwaelod i fyny?

Posted on 6 Gorffennaf 2017 by Professor Andrew Henley

Yma mae’r Athro Andrew Henley yn cyfrannu at y drafodaeth ynghylch polisi rhanbarthol. Mae’n dadlau er bod Brexit yn cynnig cyfle i symud i ffwrdd oddi wrth raglenni cymorth rhanbarthol traddodiadol sy’n amodol ar amser, bydd rhaid i fodel newydd barhau i gynnal a datblygu’r egwyddorion sybsidiaredd a weithredir gan yr UE os yw’r olynydd i weithio
Read more