Economi a Masnach

Brexit a chwmnïau Cymru

Posted on 21 Chwefror 2018 by Professor Max Munday

Mae’r tonfeddi wedi bod yn llawn o drafodaethau ynghylch y broses Brexit a’r hyn allai’r canlyniad ‘terfynol’ ei olygu ar gyfer defnyddwyr, diwydiannau a’r amgylchedd yng Nghymru. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru adroddiad, sef ‘Polisi Masnach: Y Materion sy’n Effeithio ar Gymru’, er mwyn ystyried y mater hwn. Helpodd Ysgol Busnes Caerdydd i lunio’r rhai
Read more
Brexit ac economi Cymru

Posted on 11 Rhagfyr 2017 by James Foreman-Peck

Un syniad ynghylch economi Cymru yw’r hyn y gall Llywodraeth Cymru ddylanwadu arno drwy gyfrwng ei offerynnau polisi economaidd.  Mae’r cysyniad hwn yn llywio pryder ynghylch Brexit i’r offer polisi posibl newydd sy’n codi yn sgil dychwelyd pwerau o Frwsel, yn enwedig cymorthdaliadau amaethyddol. Mae amaethyddiaeth yng Nghymru yn derbyn mwy o gymhorthdal nag yn
Read more